Tag Archives: suorahaku

Rohkeus rekrytoinnissa: Polku uusiin mahdollisuuksiin

Rohkeus rekrytoinnissa: Polku uusiin mahdollisuuksiin

Rohkeus. Se on sana, joka herättää meissä monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Pidimme Pobulan tiimin kesken rohkeusworkshopin, jossa kävimme läpi yhdessä, mitä Pobulan yksi tärkeimmistä arvoista – rohkeus – meille kullekin tarkoittaa.

Rohkeus kun voi olla uskallusta astua tuntemattomaan, seurata sydäntään, tai voimaa kohdata pelkonsa, tai melkein ihan mitä vaan! Meidän tiimissämme rohkeus merkitsee monia asioita, mutta kaikilla on yhteinen sävel: rohkeus on voimaa ylittää itsensä ja haastaa status quo – myös työelämässä.

Rohkeus on subjektiivinen kokemus

Jokainen meistä kokee maailmaa ja sen myötä myös rohkeutta ja sen määritelmiä ja merkityksiä subjektiivisesti. Meitä ympäröivä maailma, kulttuuri, oma perhe, työyhteisö ja esimerkiksi ystävät vaikuttavat näihin jokaisen omiin rohkeuskäsityksiin enemmän ja vähemmän. Työnhaussa ja työelämässä rohkeus voi tarkoittaa yhdelle uskallusta hakea tehtävään, joka vaikuttaa omasta mielestä haasteelliselta, ja toiselle uskallusta vaihtaa alaa kokonaan, itseään varten ja omia unelmia seuraten – keneltäkään lupaa kysymättä!

 

Rohkeutta voi harjoittaa ja kasvattaa.

Me Pobulassa uskomme, että tätä omakohtaista rohkeutta voi ja kuuluu kehittää matkalla kohti parempaa itsetuntemusta, unelmia ja tavoitteita. Se on matka, jolla opimme tunnistamaan omat rajamme ja venyttämään niitä juuri sopivasti. Mikään ei muutu jos mikään ei muutu, on joku viisas joskus hienosti kaikessa yksinkertaisuudessaan ja totuudellisuudessaan sanonut.

 

Rohkeuden hinta vai onko sellaista?

Rohkeuteen liittyy aina riskejä. Se voi olla pelkoa epäonnistumisesta tai pelkoa siitä, että menettää jotain tärkeää. Työelämässä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uuteen rooliin siirtymisen riskejä: “Riitänkö?”, “Osaanko?”, “Jaksanko?”, “Pystynkö?”; tai uuden työpaikan löytymisen haasteita. Kuitenkin juuri riskien kohtaaminen ja niiden kautta oppiminen ovat rohkeuden ydin. Se vaatii valmiuksia, luottoa ja heittäytymiskykyä – uskallusta hypätä tuntemattomaan.

Rohkeus ei kuitenkaan aina vaadi mielettömiä, rajoja rikkovia riskejä. Rohkeutta voi olla sekin, että uskallat vain unelmoida siitä, mitä haluaisit lisää elämääsi tai muuttaa elämässäsi, esimerkiksi uuden työpaikan muodossa, ja lähteä pikkuhiljaa valmistautumaan tätä kohti.

“Rohkeutta on myös asiat, jotka eivät ole uuteen, hyvään positiiviseen asiaan hyppäämistä. Rohkeutta on myös luopua ikävistä asioista, tehdä pelottavia ratkaisuja. Kun pelottaa eniten, on rohkeinta ottaa steppi eteenpäin.”

Rohkeus ja identiteetti työelämässä

Tiimimme kokee, että rohkeus on myös uskallusta olla rohkea itseään varten: olla oma itsensä, ylittää itsensä, tehdä omia valintoja ja rikkoa kaavoja. Kysyä, mikä on itselle tärkeää, tai mikä ei siinä omassa elämässä ole, toimi tai mene kuten pitäisi. Olla itselleen totuudellinen ja kuunnella itseään, ei muiden määritelmiä sinusta, elämästäsi, työstäsi tai ylipäätään rohkeudesta.

Me Pobulalla kannustamme mielellään niin työnhakijoita, -tekijöitä kuin asiakkaitammekin olemaan rohkeita, ja nimenomaan itselleen. Pitää sanoa ei, kun siltä tuntuu. Toisaalta joskus se pieni kannustava tai kyseenalaistava kommentti ulkopuoliselta antaa luvan sille piilevälle toiveelle, tarpeelle tai tavoitteelle, joka syystä tai toisesta on piilotettu pois mielestä ja näkyvistä. Rohkeudesta ja rohkeista jutuista, toiveista ja tarpeista kannattaa ja pitää puhua mielestämme työnhaussa ja työelämässä paljon enemmän.

Rohkeuden kasvattaminen

Rohkeus ei ole pelkästään uusiin, positiivisiin tilanteisiin hyppäämistä; se on myös kykyä luopua siitä, mikä ei palvele meitä enää. Rekrytoinnissa tämä voi ilmetä vaikeina päätöksinä – ehkä irtisanoutumisena työstä, joka ei enää tunnu oikealta, tai vaikeiden keskustelujen käymisenä. Se, että uskaltaa ottaa askeleen eteenpäin kun pelko on suurin, vaatii todellista rohkeutta.

Rohkeus työnhaussa, rekrytoinnissa ja henkilöstövuokrauksessa tarkoittaa mielestämme valmiutta kokeilla uusia polkuja ja hyväksyä, että epävarmuus on osa kasvua. Me Pobulalla pyrimme luomaan kannustavan, turvallisen ja joustavan ympäristön, jossa sekä yritykset että työnhakijat voivat rohkeasti ja kokeillen tavoitella unelmiaan ja saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Rohkeus on voimavara, joka auttaa meitä kohtaamaan muutoksen myönteisesti ja uteliaasti. Se avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin, auttaa meitä kasvamaan ja kehittymään. Olipa kyseessä sitten uranvaihto, uuden taidon oppiminen tai haasteen kohtaaminen, rohkeus on avain menestykseen. Me Pobulalla olemme sitoutuneet tukemaan sinua matkallasi kohti rohkeampaa työelämän tulevaisuutta.

Me olemme Pobula. Rohkea rekrytointisi kumppani.

Tarjoamme räätälöityjä henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita, jotka on suunniteltu tuomaan aidosti lisäarvoa sekä asiakasyrityksillemme että työnhakijoillemme.

Pobulan toiminta perustuu syvään ymmärrykseen asiakasyritysten tarpeista ja arvoista, ja tehtävämme on yhdistää työnantajat ja työntekijät tavalla, joka edistää kestävästi molempien menestystä ja hyvinvointia.

Palvelut yrityksille Palvelut työnhakijoille

Pobulan arvopohja

Rohkeutta ja arvopohjaa työnhakuun ja rekrytointiin

Olemme Pobula, ja tehtävänämme on uudistaa rekrytointia ja työnhakua ihminen edellä. Uskomme siihen, että niin työnhakuprosessi työnhakijan näkökulmasta, kuin myös rekrytointi työnantajan toimesta voi olla paljon enemmän. Enemmän kuin pelkkiä hakemuksia, hakuammuntaa, numeroita ja tilastoja. Meidän missionamme on luoda ihmislähtöisempiä, rohkeampia ja merkityksellisempiä työnhaku- ja rekrytointikokemuksia ilman turhaa byrokratiaa ja paperinpyöritystä.

Miksi Pobula on olemassa?

Me uskomme, että jokaisella motivoituneella yksilöllä on työmarkkinoillamme oikeus työhön, joka ei vain täytä ammatillisia tavoitteita, vaan myös ruokkii henkilökohtaista kasvua ja merkityksellisyyden tunnetta. Me uskomme lisäksi siihen, että jokainen voi motivoitua työstä, kunhan oikeanlainen työympäristö ja työtehtävät tukevat tätä. Tämä pätee mielestämme alaan kuin alaan ja ihan kaikenlaisiin työtehtäviin. Vastaavasti jokainen yritys ansaitsee henkilöstöä, joka tuo mukanaan enemmän kuin osaamista; intohimoa, innovaatiota ja syvää sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen. Nämä ovat syitä, jotka motivoivat meitä toimimaan henkilöstöalan rohkeina ja arvopohjaisina uudistajina.

Rohkeus rekrytoinnissa

Rohkeus on Pobulan ytimessä ja ajaa vahvasti kaikkea toimintaamme. Se ei ole pelkästään vahva sana, jota korostamme – se on tapamme toimia ja ajatella. Rohkeus tarkoittaa meille uusia ja yllättäviä tapoja yhdistää yritykset ja työnhakijat, ja sitä, että kannustamme yrityksiä ja työnhakijoita omannäköisiin ja uskaliaisiinkin valintoihin.

Työelämä ja työmarkkina muuttuvat nopeasti. Suuremmassa mittakaavassa rohkeus tarkoittaakin meille myös sitä, että emme pelkää haastaa ja uudistaa vallitsevia tapoja, normeja ja uskomuksia, ja että uskallamme katsoa tulevaisuuteen, jossa rekrytointiprosessi on yksilöllinen, joustava, aktiivinen ja rento.

Arvomme

Meidän toimintamme perustuu vahvoihin, mutta pehmeämpiin arvoihin:

– Ihminen ja asiakas keskiössä: Uskomme, että jokainen kohtaaminen on arvokas ja jokainen ansaitsee tulla kohdatuksi yksilöllisesti ja kunnioittavasti.

– Osallisuus, tasa-arvo ja monimuotoisuus: Vaalimme näitä periaatteita sekä sisäisesti että kaikessa, mitä teemme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa.

– Innovaatio, ratkaisukeskeisyys ja eteneminen yhdessä: Jatkuva kehitys ja yhteistyö ovat avaimia parempaan tulevaisuuteen.

– Kestävyys ja rohkeus: Nämä arvot ohjaavat meitä tekemään kestäviä valintoja ja rohkaisemaan toisiamme kasvamaan ja kehittymään.

Muutakin kuin henkilöstöalan yritys

Pobula ei ole vain henkilöstöalan yritys. Olemme kumppani, joka kannustaa kokeilemaan uutta ja ottamaan rohkeita askelia. Visiomme on olla rohkea edelläkävijä, joka luo uusia arvoperusteisia standardeja henkilöstöalalle ja rekrytointiin. Pyrimme itsekin jatkuvasti oppimaan, kasvamaan ja kehittymään, jotta voimme palvella paremmin työmarkkinoiden muuttuvia tarpeita.

Tulevaisuuden työnhaku ja rekrytointi vaativat meiltä kaikilta rohkeutta – rohkeutta kohdata pelkomme, rohkeutta olla innovatiivisia ja uudistua, ja ennen kaikkea rohkeutta olla ihmisiä toisille ihmisille. Tämä on perusta, jolle Pobula on rakennettu, ja syy siihen, miksi ylipäätään olemme olemassa.

Olemme täällä muuttaaksemme työelämää ja rekrytointia, yksi työnhakija ja asiakasyritys kerrallaan. Liity matkaamme kohti rohkeampaa ja merkityksellisempää työelämää!

Me olemme Pobula. Rohkea rekrytointisi kumppani.

Tarjoamme räätälöityjä henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita, jotka on suunniteltu tuomaan aidosti lisäarvoa sekä asiakasyrityksillemme että työnhakijoillemme.

Pobulan toiminta perustuu syvään ymmärrykseen asiakasyritysten tarpeista ja arvoista, ja tehtävämme on yhdistää työnantajat ja työntekijät tavalla, joka edistää kestävästi molempien menestystä ja hyvinvointia.

Palvelut yrityksille Palvelut työnhakijoille

Käänteisrekrytointi: Uusia tuulia työnhakuun!

Käänteisrekrytointi: Uusia tuulia työnhakuun!

“Maailma, jossa työnhakijat ohjaavat omaa työnhakuprosessiaan.” Tämä on Pobulan visio tulevaisuuden työnhausta, ja tätä on lähdetty jo edistämään toimestamme “käänteisrekrytoinnin” muodossa. Tässä prosessissa perinteiset roolit kääntyvät päälaelleen, ja työnhakijat asettuvat ohjaksiin. Mitä haet, miten ja missä haluat työskennellä, millä ehdoilla ja millä toiveilla? Lähdetään etsimään sinulle uutta työpaikkaa!

Työnhakija vai haluttu osaaja?

Käänteisrekrytointi muuttaa pelin henkeä – sinusta tulee parhaimmillaan haluttu, ei hakija. Käänteisrekrytoinnin myötä saat perinteisen työnhakuprosessin oravanpyörän ohelle muitakin mahdollisuuksia. Sen sijaan, että työnhakusi nojaa vain työpaikkailmoitusten selaamiseen ja hakemusten täyttämiseen, voit myös ohessa laittaa meidät hommiin ja juoksuttaa käänteisrekryä siinä sivussa!

Käänteisrekrytoinnissa keskitymme sinulle räätälöityihin työmahdollisuuksiin, jotka vastaavat paitsi ammattitaitoasi ja kokemustasi, myös henkilökohtaisia arvojasi ja tavoitteitasi. Me Pobulalla etsimme sinulle potentiaalista työnantajaa siten, että myös arvosi kuullaan ja nähdään. Me tutkimme ja löydämme myös ne yllättävät piilotyöpaikat.

“Parhaat työnantajat haluavat parhaat työntekijät – me autamme heitä löytämään toisensa.”

 

Kuinka käänteisrekrytointi toimii?

Käänteisrekrytoinnissa työnhakija ottaa meihin yhteyttä ja kertoo osaamisestaan sekä uratavoitteistaan ja -toiveistaan. Pobulan yhteyshenkilösi tekee kanssasi suunnitelman seuraavista askelista.

Esittelemme ja suosittelemme osaamistasi tunnistamillemme, potentiaalisille työnantajille, ja sopivan yhtälön löydyttyä järjestämme työhaastattelun kohdeyrityksessä. Haastattelun pohjalta joko jatketaan uusien kohdeyritysten etsintöjä tai käynnistetään neuvottelut mahdollisesta uudesta työsuhteesta ja sen ehdoista. Me olemme tässäkin vaiheessa mukana varmistamassa, että se todellinen yhteinen sävel löytyy sinun ja työnantajan välillä.

Tavoitteenamme on löytää sinulle arvojasi, osaamistasi ja tavoitteitasi vastaava uusi työpaikka. Uusi työsuhde voi käynnistyä vuokratyön, suoraan kohdeyritykseen työllistymisen tai näiden yhdistelmän muodossa sopimuksen mukaan. Käänteisrekrytointi on työnhakijalle aina maksutonta.

Uuden työpaikan löytämisestä ei tietenkään ole taetta ja toisinaan sopivien mahdollisuuksien löytäminen voi ottaa aikaa, mutta me sitoudumme tekemään parhaamme. Käänteisrekrytointi onkin erittäin hyvä mahdollisuus myös osaajalle, joka on jo työsuhteessa, mutta haluaa tutkia helposti ja matalalla profiililla muita mahdollisuuksia oman työn ohessa.

Ja miten me tästä hyödymme? Työmarkkinoilla on paljon piilo-osaajia, joita markkinamme tarvitsee. Me uskomme, että tavallamme ja arvoillamme tehdä, voimme saada parhaimmat piilo-osaajat ja työnantajat kohtaamaan kestävästi ja kaikkia osapuolia hyödyttävästi! Me haluamme kuulla sinusta!

Miksi valita käänteisrekrytointi?

Käänteisrekrytointi on valinta niille, jotka haluavat:

– Ohjata omaa urapolkuaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti.

– Keskittyä laadukkaisiin työmahdollisuuksiin, jotka todella vastaavat heidän tarpeitaan ja toiveitaan.

– Näyttää koko ammatillisen kirjonsa potentiaalisille työnantajille, ei vain rajoittaa itseään ansioluetteloon ja hakemuskirjeeseen.

– Löytää myös ne parhaimmat piilotyöpaikat

– Saada lisää yllätyksellisyyttä ja rohkeita reittejä työnhakuun ja uralle

 

Pobulan käänteisrekrytointi avaa uusia ovia työmarkkinoille, jossa sinä olet ihmisenä keskiössä ja me tuemme sinua matkallasi joka askeleella.

Me olemme Pobula. Rohkea rekrytointisi kumppani.

Tarjoamme räätälöityjä henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita, jotka on suunniteltu tuomaan aidosti lisäarvoa sekä asiakasyrityksillemme että työnhakijoillemme.

Pobulan toiminta perustuu syvään ymmärrykseen asiakasyritysten tarpeista ja arvoista, ja tehtävämme on yhdistää työnantajat ja työntekijät tavalla, joka edistää kestävästi molempien menestystä ja hyvinvointia.

Palvelut yrityksille Palvelut työnhakijoille

Inklusiivisuus rekrytoinnissa: Muutoksen aika on nyt

Inklusiivisuus rekrytoinnissa: Muutoksen aika on nyt

Maailma muuttuu jatkuvasti, ja työelämän odotetaan pysyvän mukana tässä muutoksessa. Yksi merkittävä alue, jossa muutos on paitsi toivottua myös tarpeellista, on inklusiivisuus rekrytoinnissa ja henkilöstöpalveluissa. Inklusiivisuuden puute ei ole ainoastaan moraalinen tai eettinen ongelma; se on liiketoiminnallinen haitta, joka estää yrityksiä hyödyntämästä täyttä potentiaaliaan. Pobulassa uskomme, että on aika muuttaa näitä vanhentuneita käytäntöjä ja edistää todellista inklusiivisuutta kaikilla tasoilla.

Inklusiivisuuden puute: Esteitä ja haasteita

Vaikka monet yritykset kertovat arvostavansa monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta, todellisuus on usein toinen. Rekrytoinnissa ja henkilöstöpalveluissa esiintyy edelleen syrjiviä käytäntöjä, kuten ennakkoluuloja iän, sukupuolen, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella. Tällaiset esteet eivät ainoastaan sulje pois lahjakkaita ja päteviä hakijoita, vaan myös heikentävät yritysten kykyä innovoida ja kasvaa.

Pobulan sitoumus muutokseen

Me Pobulalla olemme omistautuneet luomaan muutosta tapaan tehdä rekrytointia. Olemme sitoutuneet:

– Edistämään osallisuutta ja monimuotoisuutta: Tunnustamme jokaisen yksilön ainutlaatuisen arvon ja pyrimme aktiivisesti poistamaan esteitä, jotka estävät tämän arvon tunnustamisen työelämässä.

– Kouluttamaan tiimimme: Inklusiivisuus alkaa sisältäpäin. Tarjoamme tiimillemme koulutusta, jotta he tunnistavat ja ymmärtävät omat ennakkoluulonsa, mikä mahdollistaa puolueettoman ja oikeudenmukaisen rekrytointiprosessin.

– Luomaan avointa vuoropuhelua: Kannustamme avoimeen keskusteluun inklusiivisuudesta asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa, jotta voimme yhdessä tunnistaa ja korjata puutteita rekrytoinnissa.

Pobulan sitoumus muutokseen

Pobulan lähestymistapa inklusiivisuuteen ei ole pelkästään reaktiivinen; se on osa jokapäiväistä toimintaamme niin henkilökohtaisessa lähestymistavassamme, monimuotoisuutta edistävissä rekrytointikäytännöissäme kuin myös jatkuvassa kehityksessämme.

Tulevaisuuden visio

Inklusiivisuuden edistäminen rekrytoinnissa ja henkilöstöpalveluissa ei ole helppo tehtävä, mutta se on välttämätön. Me Pobulalla uskomme, että jokainen askel kohti inklusiivisempaa työympäristöä on askel kohti oikeudenmukaisempaa, innovatiivisempaa ja menestyvämpää yhteiskuntaa.

Ota yhteyttä!

Me olemme Pobula. Rohkea rekrytointisi kumppani.

Tarjoamme räätälöityjä henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita, jotka on suunniteltu tuomaan aidosti lisäarvoa sekä asiakasyrityksillemme että työnhakijoillemme.

Pobulan toiminta perustuu syvään ymmärrykseen asiakasyritysten tarpeista ja arvoista, ja tehtävämme on yhdistää työnantajat ja työntekijät tavalla, joka edistää kestävästi molempien menestystä ja hyvinvointia.

Palvelut yrityksille Palvelut työnhakijoille

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus: Rohkea mutta turvallinen ratkaisu, jonka aika on juuri nyt

Henkilöstövuokraus on monipuolinen työkalu, joka tarjoaa yrityksille joustavuutta, turvaa ja asiantuntemusta. Se on tehokas osa henkilöstöstrategiaa, joka vastaa moniin nykypäivän työmarkkinoiden haasteisiin. Tässä blogissa pureudumme Pobulan henkilöstövuokrauksen ytimeen: milloin henkilöstövuokrausta kannattaa harkita, mitä palvelu pitää sisällään, mitkä ovat sen hyödyt, millainen rekrytointiprosessi on, mitä henkilöstövuokraus maksaa, sekä millainen on vastuunjako käyttäjäyrityksen ja vuokraavan yrityksen välillä.

Milloin henkilöstövuokrausta kannattaa harkita?

Henkilöstövuokraus on erinomainen vaihtoehto useissa tilanteissa. Jos yrityksesi kohtaa äkillisiä tai vaihtelevia työvoimatarpeita, tarvitsee erikoisosaamista lyhytaikaiseen projektiin, haluaa ulkoistaa ja jakaa henkilöstöriskejä epävarmoina aikoina, tai haluatte testata työntekijän soveltuvuutta ennen vakituista palkkaamista, henkilöstövuokraus voi olla juuri oikea ratkaisu. Se on myös kustannustehokas vaihtoehto yrityksille, jotka pyrkivät välttämään pitkäaikaisia henkilöstösitoumuksia muuttuvassa markkinatilanteessa.

Mitä henkilöstövuokrauspalvelumme sisältää?

Henkilöstövuokrauspalvelu kattaa yleensä koko rekrytointiprosessin eli sopivien vuokratyöntekijöiden hankinnan sisältäen haastattelut, taustatarkistukset ja työsopimuksen laatimisen.

Palveluntuottaja vastaa myös työsuhteen hallinnoinnista eli työajanseurannasta, palkanlaskennasta ja -maksusta, sekä työnantajavelvoitteista kuten työterveyshuollosta ja asianmukaisista työvarusteista ja -vakuutuksista. Palveluun sisältyy myös mahdollisesti ilmenevien erilaisten työsuhdeongelmien ratkominen siten, että asiakas saa lisäarvoa tuottavaa, osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa koko asiakkuuden ajan.

Tarkoituksena on tuottaa laadukasta rekrytointi- ja henkilöstöpalvelua asiakkaan vaihtelevien tarpeiden mukaan, sekä vähentää käyttäjäyrityksen työtaakkaa ja minimoida henkilöstöriskejä, jotta asiakas voi keskittyä ydintoimintaansa.

Ota yhteyttä!

Mikä onkaan helpompaa, kuin pirauttaa tutulle yhteyshenkilölle lisätyövoimaa tarvittaessa tai olemassa olevan vuokrahenkilöstön töiden loppuessa – me hoidamme loput.

Pobulan henkilöstövuokrauksen hyödyt yrityksellesi

Henkilöstövuokrauksemme suurimpiin hyötyihin kuuluu joustavuus työvoiman suhteen, kustannustehokkuus ja riskien minimointi. Se mahdollistaa nopean reagoinnin markkinoiden muutoksiin ja työvoiman tarpeeseen ilman pitkäaikaisia tai kankeita sitoumuksia. Lisäksi pääsy laajaan osaajaverkostoon ja erikoisosaamisen saatavuus ilman pitkiä rekrytointiprosesseja ja kallista, monikanavaista työpaikkailmoittelua on merkittävä etu.

Yritykset voivat myös vähentää rekrytointiin ja henkilöstöhallintoon kuluvia resursseja – kuluja osaamista ja aikaa – merkittävästi, kun nämä vastuut siirtyvät vuokraavalle yritykselle. Esimerkiksi vuokrahenkilöstön sairauspoissaolot ovat aina meidän vastuullamme, eivätkä näin aiheuta ylimääräisiä kuluja asiakkaillemme.

Mikä onkaan helpompaa, kuin pirauttaa tutulle yhteyshenkilölle lisätyövoimaa tarvittaessa tai olemassa olevan vuokrahenkilöstön töiden loppuessa – me hoidamme loput.

Meille on tärkeää minimoida asiakkailtamme turha stressi ja kulut, sekä tehdä liiketoiminnan toteuttamisesta, kasvusta ja kehittämisestä mahdollisimman helppoa ja riskitöntä henkilöstön näkökulmasta. Ulkoista henkilöstöhuolesi meille.

Lue lisää yrityksille tarjoamista palveluistamme täältä!

Henkilöstövuokrauksen rekrytointiprosessi Pobulalla

Tarpeen määrittely:

 • Kartoitamme, millaista osaamista, kokemusta ja persoonallisuutta yrityksesi etsii.
 • Selvitämme, tarvitaanko työvoimaa lyhytaikaisesti vai pitkäaikaisesti ja millaisella aikataululla.

Ehdokkaiden etsintä:

 • Hyödynnämme laajaa ja laadukasta verkostoamme sekä monipuolisia rekrytointikanaviamme löytääksemme parhaat mahdolliset ehdokkaat.

Haastattelut ja arvioinnit:

 • Suoritamme huolelliset haastattelut ja arvioinnit valikoiduille ehdokkaille varmistaaksemme heidän sopivuutensa tehtävään.
 1.  

Taustatarkistukset ja sopivuuden arviointi:

 • Teemme tarvittavat taustatarkistukset ja arvioimme ehdokkaiden sopivuutta tarkasti.

Asiakkaan hyväksyntä:

 • Käyttäjäyritys hyväksyy aina ehdottamamme ja suosittelemamme osaajat ennen työsuhteen aloittamista, ellei akuutissa tilanteessa toivota nopeampaa prosessia.

Käytännön järjestelyt:

 • Kun sopiva ehdokas on valittu, huolehdimme kaikista käytännön järjestelyistä:
  • Työsopimuksen solmiminen.
  •  Laadukkaiden työvaatteiden toimittaminen.
  • Työsuhdeasioihin ja yrityksen käytäntöihin liittyvä opastus.

Henkilöstövuokrauksen kustannukset

Henkilöstövuokrauksen kustannukset vaihtelevat sopimuksen laajuuden, kiinteiden työnantajan sivukulujen (esim. alakohtaiset vakuutukset), rekrytoinnin haastavuuden ja työntekijän osaamistason mukaan. Hinnoittelumme on kerroinperusteista: veloitamme työntekijän palkan ja sivukulujen lisäksi sovitun kerroinperusteisen, tehtyyn vuokratyömäärään sidotun palkkion palveluistamme.

Jos esimerkiksi vuokratyöntekijän tuntipalkaksi on sovittu 15,00 € /h ja kertoimeksi on sovittu 1,8 (sis. palkan sivukulut) tarkoittaa tämä, että jokaisesta tehdystä työtunnista veloitamme käyttäjäyritystä 1,8 x 15,00 € + alv 24%. 

Kustannusrakenteemme on yksinkertainen ja läpinäkyvä ja se sisältää työntekijän palkan lisäksi aina kaikki työnantajan sivukulut, kuten vakuutukset ja työterveyden, palkanlaskennan ja palkkakuitin. Tämä mahdollistaa käyttäjäyrityksille tehokkaan ja tarkan budjetoinnin ilman yllättäviä lisäkuluja.

Kuka vastaa mistäkin? Vastuunjako käyttäjäyrityksen ja vuokraavan yrityksen välillä

Vastuunjaossa keskeistä on, että vuokraava yritys huolehtii vuokratyöntekijöiden työsuhteeseen liittyvistä juridisista ja hallinnollisista velvoitteista, kuten palkanlaskennasta ja -maksusta, verovelvoitteista, mahdollisista tilityksistä ay-liitoille, sekä vakuutuksista ja lakisääteisestä työterveyshuollosta. Käyttäjäyritys vastaa puolestaan työvuorojen suunnittelusta ja työajoista, työkohteessa työtehtävien määrittelystä ja seurannasta, työolosuhteista ja -välineistä, työturvallisuudesta sekä päivittäisestä ohjauksesta. Työvaatteista vastaa joko käyttäjäyritys tai vuokraava yritys joustavasti sopimuksen mukaan. Selkeä vastuunjako varmistaa sujuvan yhteistyön ja minimoi mahdolliset väärinkäsitykset.

Oikein hyödynnettynä henkilöstövuokraus voi olla merkittävä etu yritykselle! Henkilöstövuokrauspalvelumme tarjoaa asiakkaillemme tehokkaan ja vähäriskisen tavan hallita työvoimatarpeita joustavasti ja kustannustehokkaasti. Se on strateginen työkalu, joka tukee asiakkaidemme kasvua ja sopeutumista muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Lue lisää yrityksille tarjoamista palveluistamme täältä!

Me olemme Pobula. Rohkea rekrytointisi kumppani.

Tarjoamme räätälöityjä henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita, jotka on suunniteltu tuomaan aidosti lisäarvoa sekä asiakasyrityksillemme että työnhakijoillemme.

Pobulan toiminta perustuu syvään ymmärrykseen asiakasyritysten tarpeista ja arvoista, ja tehtävämme on yhdistää työnantajat ja työntekijät tavalla, joka edistää kestävästi molempien menestystä ja hyvinvointia.

Palvelut yrityksille Palvelut työnhakijoille

Pobulan tarina

Pobula Group Oy – arvopohjainen henkilöstöalan yritys

Pobula Group on v. 2021 perustettu henkilöstöalan yritys, jonka toimintaa on alusta asti rakennettu vahvalta arvopohjalta. Yrittäjät Hanna ja Alex kokevat, että henkilöstöala ja koko työelämä ajautuu yhä kauemmas ihmisestä ja yksilöstä tehokkuuden ja kiireen keskellä. Samaan aikaan työntekijöiden keskuudessa työelämältä odotetaan yhä useammin merkityksellisyyttä, vastuullisuutta, työhyvinvointia, joustoa ja sopivaa työn ja vapaa-ajan balanssia. Pobula on perustettu ja sitä on tähän asti kehitetty tarjoamaan ihmislähtöisiä, kestäviä henkilöstöpalveluita, joissa korostuu asiakkaan ja työnhakijan ymmärtäminen: mitä haetaan, miksi ja millä arvopohjalla.

Vaikka sama arvopohja yhdisti yrittäjiä, tulivat he kuitenkin hyvinkin erilaisista taustoista. Alexilla oli vahva tausta logistiikka-alalta niin myynninjohdosta kuin strategisesta kehittämistyöstäkin; Hannan kokemus ja näkemys pohjautuivat aiempaan henkilöstöalan esimiestyöhön ja yrittäjyyteen, henkilöstöhallinnon sekä markkinoinnin ja viestinnän tehtäviin sekä paikalliseen ja kansainväliseen hanketyöhön niin yksityisellä sektorilla kuin tutkimus- ja kehitysorganisaatioissakin. Tämä monipuolisuus on alusta asti asettanut kurssin Pobula Groupin toiminnalle ja sen kehittämiselle: ollaan avoimia, ylläpidetään matalaa kokeilukulttuuria, kehitetään ja kasvetaan rönsyillen, mutta varmasti, yhdistellään uutta ja vanhaa yli toimialarajojen ja muistetaan se ihmisyys kaiken keskellä.

Ensimmäisen vuoden jälkeen vahvaan kasvuun

Yritys toimi ensimmäisen vuoden pääasiassa Varsinais-Suomessa, alueen pieniä ja keskisuuria yrityksiä palvellen, mutta tarvetta kestäville ja arvopohjaisille henkilöstöratkaisuille tuli nopeasti myös muilta paikkakunnilta. Nykyaikana myös laadukkaiden etähenkilöstöpalveluiden tuottaminen on onneksi mahdollista, kun yhdistetään oikeat työkalut asiantuntijuuteen, laatuun, vahvoihin tavoitteisiin, yhteistyöhön ja ihmiskeskeiseen arvoperustaan. Palveluina on tarjottu alusta alkaen joustavaa, ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä henkilöstövuokrausta sekä suorahakuja.

Toisena toimintavuotena Pobula laajensi toimintaansa Savoon, samalla kun Turun tiimiä vahvistettiin. Kasvava tiimi ja vahvasti korostuvat tiimin sisäiset etäyhteydet haastoivat Pobulaa kehittämään toimintaansa ja prosessejaan tehokkaammiksi ja yhdenmukaisemmiksi. Näitä kehitystoimia on toteutettu yhteistyössä koko tiimin kanssa vuoden 2023 jälkimmäisen puoliskon aikana. Syksyllä 2023 tiimi koki myös, että Pobula kaipaa brändiuudistusta, jotta voimme yhä paremmin viestiä Pobulan arvopohjasta, tavoista tehdä ja tuottaa palveluita. Brändiuudistusta on toteutettu syksystä aina tähän päivään saakka. Nämä uudistukset ovat tuoneet raikkaita tuulia toimintaamme ja kannustaneet yritystämme laajentamaan toimintaansa edelleen. Loppuvuodesta 2023 aloimme tutkailemaan pääkaupunkiseutua markkina-alueena, ja vuosi 2024 alkaakin Pobulan laajentumisella pääkaupunkiseudulle!
 
Palveluina on tarjottu alusta alkaen joustavaa, ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä henkilöstövuokrausta sekä suorahakuja.
 

Palveluina on tarjottu alusta alkaen joustavaa, ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä henkilöstövuokrausta sekä suorahakuja.

Rohkea rekrytointi, ihminen edellä

Vuoden 2024 tuoreen brändiuudistuksen myötä Pobulan liiketoiminnassa päätään nostaa rohkeus. Epävarmuuden värittämä aika, jota elämme, on haastavaa niin yksilöille kuin yrityksillekin, mutta haasteissa piilee aina myös niitä parhaimpia mahdollisuuksia.Epävarmuus ja tietämättömyys tulevasta haastaa meitä tekemään uudella tavalla, ottamaan riskejä ja muuttumaan. Epävarmuus haastaa meitä tekemään yhdessä, luottamaan toisiimme ja olemaan rohkeita! Työmarkkinoilla velloo edelleen vahvasti kohtaanto-ongelma. Tilannetta ei kukaan lähde yksin purkamaan, mutta se, mitä me voimme ja aiomme tehdä, on olla rohkeita ja kannustaa niin yrityksiä kuin työnhakijoitakin olemaan rohkeita.
 
Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma, mutta rohkeus tuo valoa pimeään ja valo avaa tietä aina hivenen eteenpäin. Yksilöiden menestyksekkäät uratarinat, pienet ja isot, alalla kuin alalla, sekä yritysten hienot kasvutarinat ovat aina sarja rohkeita askelia pimeydessä. Rohkeudella, laadulla ja ihmiskeskeisyydellä me Pobulalla pyrimme kasvattamaan ja kehittämään toimintaamme myös tänä vuonna. Tavoitteena on kasvun myötä kasvattaa myös upeaa tiimiämme, panostaa markkinointiin ja näkyvyyteen, sekä saada aikaan mahdollisimman monta onnistunutta rekrytointia ja toteutunutta uraunelmaa.

Suorahaku

Suorahaut – kestäviä täsmäiskuja vahvalla arvopohjalla

Henkilöstöpalvelut kuten henkilöstövuokraus tai head hunting ovat varmasti monelle entuudestaan tuttuja.  Ehkä olet joskus hyödyntänytkin näitä palveluita jonkin alan toimijan tuottamana,sillä hyviä kumppanivaihtoehtoja riittää joka lähtöön! Tutustutaan tässä blogijutussa suorahakupalvelun näkökulmasta paremminkin siihen, että MITEN me Pobulalla teemme, kuin siihen, että mitä me teemme. Haluamme korostaa henkilöstöpalveluissamme erityisesti joustavuutta, räätälöitävyyttä, ratkaisukeskeisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä, jotka ovat toimintamme lähtökohtia. Homman pitää sujua helposti, kivasti ja tietenkin tehokkaasti.Meillä suorahaku eli suuren maailman mukaan head hunting – tähtää sopivimpien osaajien ja parhaimpien tyyppien löytämiseen kiinnostaviin tiimeihin ja hyville työnantajille kaikilla toimialoilla. Alkuvaiheessa meille on tärkeää ymmärtää ja fiilistellä, millaiseen työpaikkaan, työyhteisöön ja työkulttuuriin osaajaa haemme, ja millaisia odotuksia ja tavoitteita teillä uudelle tiimin jäsenelle on. Mitä realistisempi kuva meillä on, sen paremmat edellytyksemme ovat oikeasti onnistuneeseen rekrytointiin.Suorahaussa korostuu yhteistyön voima – asiakkaan tarpeista ratkaisuihin

Joskus asiakkaalla voi olla haastavakin henkilöstötilanne tai esimerkiksi kova muutos- tai kasvuvaihde päällä, ja näistä on hyvä keskustella, jotta voimme oikeasti pohtia kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Tavoitteena on, ettei hyvä rekrytointi mene hukkaan. Joskus huippuideat syntyvät kevyellä sparrailulla tai pidemmän aikavälin syventyvän yhteistyön myötä, joskus päädytään laajempaan kehittämistyöhön konsultointipalveluitamme hyödyntäen. Voit kysyä näistä lisää meiltä! 

Kun yhteinen kurssi ja tavoitteet ovat selvät, lähdemme kartoittamaan niitä parhaimpia osaajia ja tyyppejä teille. Tilanteesta riippuen teemme paikan täyttämiseksi työpaikkailmoituksen ja markkinoimme avointa positiota laajoissa kanavissamme ja verkostoissamme – sovitun mukaisesti joko asiakkaan nimellä tai anonyymisti. Vaihtoehtoisesti oikea osaaja voi löytyä suoraan verkostoistamme ja aktiivisesta, monipuolisesta ja esiseulotusta osaajakannastamme.

Kaikki lähtee teidän ja meidän välisestä luottamuksesta sekä yhteisestä päämäärästä.

Osaajien valintaprosessi

Haastattelemme, ja käymme alustavia keskusteluja potentiaalisimpien osaajien kanssa, minkä jälkeen toimitamme asiakkaalle ennakkotiedot sopivimmiksi tunnistetuista henkilöistä. Asiakas päättää näiden tietojen pohjalta, haluaako kutsua kandidaatteja sisäiseen jatkohaastatteluun. Suorahaku toteutuu, mikäli joku suosittelemistamme henkilöistä työllistyy asiakkaallemme. Ennen tätä toivottua lopputulosta toimimme tarpeen mukaan vielä neuvottelujen tukena työsuhteesta sovittaessa. Kuljemme matkassa taustalla mukana vielä ensimmäisen työkuukauden ajan, ja varmistamme, että kaikki sujuu odotusten mukaan.

Suorahaku – Riskitön tapa saada aidosti sopiva työntekijä töihin

Laskutamme asiakkaalta rekrytointipalkkion vain maaliin asti menneistä suorarekrytoinneista, ellei toisin ole asiakaskohtaisesti sovittu. Tämä palvelu on asiakkaan näkökulmasta mukavan riskitön ja helppo tapa kasvattaa tiimiä kestävästi. Meistä suorahaku on aina jännittävä prosessi, jossa opimme itsekin aina paljon uutta ja pääsemme tutustumaan moniin huippuosaajiin astetta syvemmin.

Pobulan suorahaku – tiesitkö näistä mahdollisuuksista?

Asiakkaan toivoessa suorahakupalvelu voidaan toteuttaa toimestamme myös niin, että hoidamme vain suorahaun alkupään eli työpaikkailmoittelun ja esikarsinnat, minkä jälkeen asiakas jatkaa rekrytointiprosessin loppuosan itse. 

Joskus asiantuntijuuttamme halutaan taas hyödyntää rekrytoinnin loppupäässä, jolloin asiakas on hoitanut työpaikkailmoittelun ja esikarsinnat itse, mutta kaipaa ulkopuolisen konsultin osaamista loppukarsinnassa, -haastatteluissa ja -valinnassa. Näiden suorahakupalveluiden hinnoittelusta sovitaan aina tapauskohtaisesti. 

Meille tärkeintä on, että voimme palvella asiakaslähtöisesti ja tuottaa lisäarvoa juuri niissä asioissa, joissa sitä eniten tarvitaan! Täältä pääset ottamaan meihin yhteyttä.

Tämän vuoksi me Pobulalla olemme ihastuneita suorahakuun

 • Tällainen syvärekrytointi mahdollista kestävien ja todellisten mätchien syntymisen
 •  Jokainen keissi on omanlaisensa, kaikki lähtee asiakkaan tarpeista
 • Pääsemme kurkistamaan erilaisten yritysten maailmaan ja ratkomaan heidän haasteitaan sekä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia yhdessä rohkeiden yrittäjien ja esimiesten kanssa
 • Onnistuneessa rekryssä kaikki voittaa: asiakas saa loisto-osaajan tiimiinsä, joku huikea tyyppi ja taitaja saa uuden avauksen uralleen ja me saamme ansaitun palkkion hyvästä työstä
 • Pääsemme verkostoitumaan kivojen ja kiinnostavien ihmisten kanssa
 • Pääsemme auttamaan hienoja yrityksiä kasvussa ja kehittymisessä
 • Suorahauissa on aina jotain ihanan kutittavaa jännitystä mukana
 • Pääsemme haastamaan itseämme ihmistuntijoina, liiketoiminnan kehittäjinä sekä asiakaspalvelijoina
 • Voima pala palata tehdä työelämästä parempaa

Pobulan suorahakupalvelu sopii yrityksellenne, jos:

 • Haette uutta pysyvää osaajaa tiimiinne ja työyhteisöönne
 •   Pyritte kasvattamaan tiimiänne tai rekrytoimaan uuden osaajan vanhan tilalle
 • Toivotte ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä ja kokemusta rekrytointiin
 • Haluatte lisänäkyvyyttä avoimelle työpaikallenne sekä laajentaa rekrytointiverkostojanne, tai toivotte vaihtoehtoisesti rekrytointiprosessin toteuttamista anonyymisti
 • Haluatte keskittää resurssinne omaan ydintoimintaanne ja säästää rekrytointiin kuluvia resursseja
 • Haluatte maksaa vain onnistuneesta, maaliin asti menneestä rekrytointipalvelusta ilman turhia kuluja, ja investoida
 • Olette valmiita investoimaan haetusta osaajasta, positiosta ja toimialasta riippuen 1-2 kuukauden palkan onnistuneesta rekrytoinnista
ota yhteyttä