Tag Archives: suorahaku

Pobulan tarina

Pobula Group Oy – arvopohjainen henkilöstöalan yritys

Pobula Group on v. 2021 perustettu henkilöstöalan yritys, jonka toimintaa on alusta asti rakennettu vahvalta arvopohjalta. Yrittäjät Hanna ja Alex kokevat, että henkilöstöala ja koko työelämä ajautuu yhä kauemmas ihmisestä ja yksilöstä tehokkuuden ja kiireen keskellä. Samaan aikaan työntekijöiden keskuudessa työelämältä odotetaan yhä useammin merkityksellisyyttä, vastuullisuutta, työhyvinvointia, joustoa ja sopivaa työn ja vapaa-ajan balanssia. Pobula on perustettu ja sitä on tähän asti kehitetty tarjoamaan ihmislähtöisiä, kestäviä henkilöstöpalveluita, joissa korostuu asiakkaan ja työnhakijan ymmärtäminen: mitä haetaan, miksi ja millä arvopohjalla.

Vaikka sama arvopohja yhdisti yrittäjiä, tulivat he kuitenkin hyvinkin erilaisista taustoista. Alexilla oli vahva tausta logistiikka-alalta niin myynninjohdosta kuin strategisesta kehittämistyöstäkin; Hannan kokemus ja näkemys pohjautuivat aiempaan henkilöstöalan esimiestyöhön ja yrittäjyyteen, henkilöstöhallinnon sekä markkinoinnin ja viestinnän tehtäviin sekä paikalliseen ja kansainväliseen hanketyöhön niin yksityisellä sektorilla kuin tutkimus- ja kehitysorganisaatioissakin. Tämä monipuolisuus on alusta asti asettanut kurssin Pobula Groupin toiminnalle ja sen kehittämiselle: ollaan avoimia, ylläpidetään matalaa kokeilukulttuuria, kehitetään ja kasvetaan rönsyillen, mutta varmasti, yhdistellään uutta ja vanhaa yli toimialarajojen ja muistetaan se ihmisyys kaiken keskellä.

Ensimmäisen vuoden jälkeen vahvaan kasvuun

Yritys toimi ensimmäisen vuoden pääasiassa Varsinais-Suomessa, alueen pieniä ja keskisuuria yrityksiä palvellen, mutta tarvetta kestäville ja arvopohjaisille henkilöstöratkaisuille tuli nopeasti myös muilta paikkakunnilta. Nykyaikana myös laadukkaiden etähenkilöstöpalveluiden tuottaminen on onneksi mahdollista, kun yhdistetään oikeat työkalut asiantuntijuuteen, laatuun, vahvoihin tavoitteisiin, yhteistyöhön ja ihmiskeskeiseen arvoperustaan. Palveluina on tarjottu alusta alkaen joustavaa, ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä henkilöstövuokrausta sekä suorahakuja.

Toisena toimintavuotena Pobula laajensi toimintaansa Savoon Veeran johdolla, samalla kun Turun tiimiä vahvistettiin. Tällä hetkellä Turussa työskentelee Hannan ja Alexin lisäksi myös Marita, sekä tuorein tiimimme jäsen Tetiana. Kasvava tiimi ja vahvasti korostuvat tiimin sisäiset etäyhteydet haastoivat Pobulaa kehittämään toimintaansa ja prosessejaan tehokkaammiksi ja yhdenmukaisemmiksi. Näitä kehitystoimia on toteutettu yhteistyössä koko tiimin kanssa vuoden 2023 jälkimmäisen puoliskon aikana. Syksyllä 2023 tiimi koki myös, että Pobula kaipaa brändiuudistusta, jotta voimme yhä paremmin viestiä Pobulan arvopohjasta, tavoista tehdä ja tuottaa palveluita. Brändiuudistusta on toteutettu syksystä aina tähän päivään Hannan ja markkinointivastaavan Jutan toimesta. Nämä uudistukset ovat tuoneet raikkaita tuulia toimintaamme ja kannustaneet yritystämme laajentamaan toimintaansa edelleen. Loppuvuodesta 2023 aloimme tutkailemaan pääkaupunkiseutua markkina-alueena, ja vuosi 2024 alkaakin Pobulan laajentumisella pääkaupunkiseudulle Timon johdolla!

Palveluina on tarjottu alusta alkaen joustavaa, ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä henkilöstövuokrausta sekä suorahakuja.

Rohkea rekrytointi, ihminen edellä

Vuoden 2024 tuoreen brändiuudistuksen myötä Pobulan liiketoiminnassa päätään nostaa rohkeus. Epävarmuuden värittämä aika, jota elämme, on haastavaa niin yksilöille kuin yrityksillekin, mutta haasteissa piilee aina myös niitä parhaimpia mahdollisuuksia.Epävarmuus ja tietämättömyys tulevasta haastaa meitä tekemään uudella tavalla, ottamaan riskejä ja muuttumaan. Epävarmuus haastaa meitä tekemään yhdessä, luottamaan toisiimme ja olemaan rohkeita! Työmarkkinoilla velloo edelleen vahvasti kohtaanto-ongelma. Tilannetta ei kukaan lähde yksin purkamaan, mutta se, mitä me voimme ja aiomme tehdä, on olla rohkeita ja kannustaa niin yrityksiä kuin työnhakijoitakin olemaan rohkeita.

Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma, mutta rohkeus tuo valoa pimeään ja valo avaa tietä aina hivenen eteenpäin. Yksilöiden menestyksekkäät uratarinat, pienet ja isot, alalla kuin alalla, sekä yritysten hienot kasvutarinat ovat aina sarja rohkeita askelia pimeydessä.Rohkeudella, laadulla ja ihmiskeskeisyydellä me Pobulalla pyrimme kasvattamaan ja kehittämään toimintaamme myös tänä vuonna. Tavoitteena on kasvun myötä kasvattaa myös upeaa tiimiämme, panostaa markkinointiin ja näkyvyyteen, sekä saada aikaan mahdollisimman monta onnistunutta rekrytointia ja toteutunutta uraunelmaa.

Suorahaku

Suorahaut – kestäviä täsmäiskuja vahvalla arvopohjalla

Henkilöstöpalvelut kuten henkilöstövuokraus tai head hunting ovat varmasti monelle entuudestaan tuttuja.  Ehkä olet joskus hyödyntänytkin näitä palveluita jonkin alan toimijan tuottamana,sillä hyviä kumppanivaihtoehtoja riittää joka lähtöön! Tutustutaan tässä blogijutussa suorahakupalvelun näkökulmasta paremminkin siihen, että MITEN me Pobulalla teemme, kuin siihen, että mitä me teemme. Haluamme korostaa henkilöstöpalveluissamme erityisesti joustavuutta, räätälöitävyyttä, ratkaisukeskeisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä, jotka ovat toimintamme lähtökohtia. Homman pitää sujua helposti, kivasti ja tietenkin tehokkaasti.Meillä suorahaku eli suuren maailman mukaan head hunting – tähtää sopivimpien osaajien ja parhaimpien tyyppien löytämiseen kiinnostaviin tiimeihin ja hyville työnantajille kaikilla toimialoilla. Alkuvaiheessa meille on tärkeää ymmärtää ja fiilistellä, millaiseen työpaikkaan, työyhteisöön ja työkulttuuriin osaajaa haemme, ja millaisia odotuksia ja tavoitteita teillä uudelle tiimin jäsenelle on. Mitä realistisempi kuva meillä on, sen paremmat edellytyksemme ovat oikeasti onnistuneeseen rekrytointiin.Suorahaussa korostuu yhteistyön voima – asiakkaan tarpeista ratkaisuihin

Joskus asiakkaalla voi olla haastavakin henkilöstötilanne tai esimerkiksi kova muutos- tai kasvuvaihde päällä, ja näistä on hyvä keskustella, jotta voimme oikeasti pohtia kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Tavoitteena on, ettei hyvä rekrytointi mene hukkaan. Joskus huippuideat syntyvät kevyellä sparrailulla tai pidemmän aikavälin syventyvän yhteistyön myötä, joskus päädytään laajempaan kehittämistyöhön konsultointipalveluitamme hyödyntäen. Voit kysyä näistä lisää meiltä! 

Kun yhteinen kurssi ja tavoitteet ovat selvät, lähdemme kartoittamaan niitä parhaimpia osaajia ja tyyppejä teille. Tilanteesta riippuen teemme paikan täyttämiseksi työpaikkailmoituksen ja markkinoimme avointa positiota laajoissa kanavissamme ja verkostoissamme – sovitun mukaisesti joko asiakkaan nimellä tai anonyymisti. Vaihtoehtoisesti oikea osaaja voi löytyä suoraan verkostoistamme ja aktiivisesta, monipuolisesta ja esiseulotusta osaajakannastamme.

Kaikki lähtee teidän ja meidän välisestä luottamuksesta sekä yhteisestä päämäärästä.

Osaajien valintaprosessi

Haastattelemme, ja käymme alustavia keskusteluja potentiaalisimpien osaajien kanssa, minkä jälkeen toimitamme asiakkaalle ennakkotiedot sopivimmiksi tunnistetuista henkilöistä. Asiakas päättää näiden tietojen pohjalta, haluaako kutsua kandidaatteja sisäiseen jatkohaastatteluun. Suorahaku toteutuu, mikäli joku suosittelemistamme henkilöistä työllistyy asiakkaallemme. Ennen tätä toivottua lopputulosta toimimme tarpeen mukaan vielä neuvottelujen tukena työsuhteesta sovittaessa. Kuljemme matkassa taustalla mukana vielä ensimmäisen työkuukauden ajan, ja varmistamme, että kaikki sujuu odotusten mukaan.

Suorahaku – Riskitön tapa saada aidosti sopiva työntekijä töihin

Laskutamme asiakkaalta rekrytointipalkkion vain maaliin asti menneistä suorarekrytoinneista, ellei toisin ole asiakaskohtaisesti sovittu. Tämä palvelu on asiakkaan näkökulmasta mukavan riskitön ja helppo tapa kasvattaa tiimiä kestävästi. Meistä suorahaku on aina jännittävä prosessi, jossa opimme itsekin aina paljon uutta ja pääsemme tutustumaan moniin huippuosaajiin astetta syvemmin.

Pobulan suorahaku – tiesitkö näistä mahdollisuuksista?

Asiakkaan toivoessa suorahakupalvelu voidaan toteuttaa toimestamme myös niin, että hoidamme vain suorahaun alkupään eli työpaikkailmoittelun ja esikarsinnat, minkä jälkeen asiakas jatkaa rekrytointiprosessin loppuosan itse. 

Joskus asiantuntijuuttamme halutaan taas hyödyntää rekrytoinnin loppupäässä, jolloin asiakas on hoitanut työpaikkailmoittelun ja esikarsinnat itse, mutta kaipaa ulkopuolisen konsultin osaamista loppukarsinnassa, -haastatteluissa ja -valinnassa. Näiden suorahakupalveluiden hinnoittelusta sovitaan aina tapauskohtaisesti. 

Meille tärkeintä on, että voimme palvella asiakaslähtöisesti ja tuottaa lisäarvoa juuri niissä asioissa, joissa sitä eniten tarvitaan! Täältä pääset ottamaan meihin yhteyttä.

Tämän vuoksi me Pobulalla olemme ihastuneita suorahakuun

 • Tällainen syvärekrytointi mahdollista kestävien ja todellisten mätchien syntymisen
 •  Jokainen keissi on omanlaisensa, kaikki lähtee asiakkaan tarpeista
 • Pääsemme kurkistamaan erilaisten yritysten maailmaan ja ratkomaan heidän haasteitaan sekä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia yhdessä rohkeiden yrittäjien ja esimiesten kanssa
 • Onnistuneessa rekryssä kaikki voittaa: asiakas saa loisto-osaajan tiimiinsä, joku huikea tyyppi ja taitaja saa uuden avauksen uralleen ja me saamme ansaitun palkkion hyvästä työstä
 • Pääsemme verkostoitumaan kivojen ja kiinnostavien ihmisten kanssa
 • Pääsemme auttamaan hienoja yrityksiä kasvussa ja kehittymisessä
 • Suorahauissa on aina jotain ihanan kutittavaa jännitystä mukana
 • Pääsemme haastamaan itseämme ihmistuntijoina, liiketoiminnan kehittäjinä sekä asiakaspalvelijoina
 • Voima pala palata tehdä työelämästä parempaa

Pobulan suorahakupalvelu sopii yrityksellenne, jos:

 • Haette uutta pysyvää osaajaa tiimiinne ja työyhteisöönne
 •   Pyritte kasvattamaan tiimiänne tai rekrytoimaan uuden osaajan vanhan tilalle
 • Toivotte ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä ja kokemusta rekrytointiin
 • Haluatte lisänäkyvyyttä avoimelle työpaikallenne sekä laajentaa rekrytointiverkostojanne, tai toivotte vaihtoehtoisesti rekrytointiprosessin toteuttamista anonyymisti
 • Haluatte keskittää resurssinne omaan ydintoimintaanne ja säästää rekrytointiin kuluvia resursseja
 • Haluatte maksaa vain onnistuneesta, maaliin asti menneestä rekrytointipalvelusta ilman turhia kuluja, ja investoida
 • Olette valmiita investoimaan haetusta osaajasta, positiosta ja toimialasta riippuen 1-2 kuukauden palkan onnistuneesta rekrytoinnista
ota yhteyttä