Pobula Group Oy – arvopohjainen henkilöstöalan yritys

Pobula Group on v. 2021 perustettu henkilöstöalan yritys, jonka toimintaa on alusta asti rakennettu vahvalta arvopohjalta. Yrittäjät Hanna ja Alex kokevat, että henkilöstöala ja koko työelämä ajautuu yhä kauemmas ihmisestä ja yksilöstä tehokkuuden ja kiireen keskellä. Samaan aikaan työntekijöiden keskuudessa työelämältä odotetaan yhä useammin merkityksellisyyttä, vastuullisuutta, työhyvinvointia, joustoa ja sopivaa työn ja vapaa-ajan balanssia. Pobula on perustettu ja sitä on tähän asti kehitetty tarjoamaan ihmislähtöisiä, kestäviä henkilöstöpalveluita, joissa korostuu asiakkaan ja työnhakijan ymmärtäminen: mitä haetaan, miksi ja millä arvopohjalla.

Vaikka sama arvopohja yhdisti yrittäjiä, tulivat he kuitenkin hyvinkin erilaisista taustoista. Alexilla oli vahva tausta logistiikka-alalta niin myynninjohdosta kuin strategisesta kehittämistyöstäkin; Hannan kokemus ja näkemys pohjautuivat aiempaan henkilöstöalan esimiestyöhön ja yrittäjyyteen, henkilöstöhallinnon sekä markkinoinnin ja viestinnän tehtäviin sekä paikalliseen ja kansainväliseen hanketyöhön niin yksityisellä sektorilla kuin tutkimus- ja kehitysorganisaatioissakin. Tämä monipuolisuus on alusta asti asettanut kurssin Pobula Groupin toiminnalle ja sen kehittämiselle: ollaan avoimia, ylläpidetään matalaa kokeilukulttuuria, kehitetään ja kasvetaan rönsyillen, mutta varmasti, yhdistellään uutta ja vanhaa yli toimialarajojen ja muistetaan se ihmisyys kaiken keskellä.

Ensimmäisen vuoden jälkeen vahvaan kasvuun

Yritys toimi ensimmäisen vuoden pääasiassa Varsinais-Suomessa, alueen pieniä ja keskisuuria yrityksiä palvellen, mutta tarvetta kestäville ja arvopohjaisille henkilöstöratkaisuille tuli nopeasti myös muilta paikkakunnilta. Nykyaikana myös laadukkaiden etähenkilöstöpalveluiden tuottaminen on onneksi mahdollista, kun yhdistetään oikeat työkalut asiantuntijuuteen, laatuun, vahvoihin tavoitteisiin, yhteistyöhön ja ihmiskeskeiseen arvoperustaan. Palveluina on tarjottu alusta alkaen joustavaa, ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä henkilöstövuokrausta sekä suorahakuja.

Toisena toimintavuotena Pobula laajensi toimintaansa Savoon, samalla kun Turun tiimiä vahvistettiin. Kasvava tiimi ja vahvasti korostuvat tiimin sisäiset etäyhteydet haastoivat Pobulaa kehittämään toimintaansa ja prosessejaan tehokkaammiksi ja yhdenmukaisemmiksi. Näitä kehitystoimia on toteutettu yhteistyössä koko tiimin kanssa vuoden 2023 jälkimmäisen puoliskon aikana. Syksyllä 2023 tiimi koki myös, että Pobula kaipaa brändiuudistusta, jotta voimme yhä paremmin viestiä Pobulan arvopohjasta, tavoista tehdä ja tuottaa palveluita. Brändiuudistusta on toteutettu syksystä aina tähän päivään saakka. Nämä uudistukset ovat tuoneet raikkaita tuulia toimintaamme ja kannustaneet yritystämme laajentamaan toimintaansa edelleen. Loppuvuodesta 2023 aloimme tutkailemaan pääkaupunkiseutua markkina-alueena, ja vuosi 2024 alkaakin Pobulan laajentumisella pääkaupunkiseudulle!
 
Palveluina on tarjottu alusta alkaen joustavaa, ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä henkilöstövuokrausta sekä suorahakuja.
 

Palveluina on tarjottu alusta alkaen joustavaa, ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä henkilöstövuokrausta sekä suorahakuja.

Rohkea rekrytointi, ihminen edellä

Vuoden 2024 tuoreen brändiuudistuksen myötä Pobulan liiketoiminnassa päätään nostaa rohkeus. Epävarmuuden värittämä aika, jota elämme, on haastavaa niin yksilöille kuin yrityksillekin, mutta haasteissa piilee aina myös niitä parhaimpia mahdollisuuksia.Epävarmuus ja tietämättömyys tulevasta haastaa meitä tekemään uudella tavalla, ottamaan riskejä ja muuttumaan. Epävarmuus haastaa meitä tekemään yhdessä, luottamaan toisiimme ja olemaan rohkeita! Työmarkkinoilla velloo edelleen vahvasti kohtaanto-ongelma. Tilannetta ei kukaan lähde yksin purkamaan, mutta se, mitä me voimme ja aiomme tehdä, on olla rohkeita ja kannustaa niin yrityksiä kuin työnhakijoitakin olemaan rohkeita.
 
Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma, mutta rohkeus tuo valoa pimeään ja valo avaa tietä aina hivenen eteenpäin. Yksilöiden menestyksekkäät uratarinat, pienet ja isot, alalla kuin alalla, sekä yritysten hienot kasvutarinat ovat aina sarja rohkeita askelia pimeydessä. Rohkeudella, laadulla ja ihmiskeskeisyydellä me Pobulalla pyrimme kasvattamaan ja kehittämään toimintaamme myös tänä vuonna. Tavoitteena on kasvun myötä kasvattaa myös upeaa tiimiämme, panostaa markkinointiin ja näkyvyyteen, sekä saada aikaan mahdollisimman monta onnistunutta rekrytointia ja toteutunutta uraunelmaa.