Tag Archives: henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus: Rohkea mutta turvallinen ratkaisu, jonka aika on juuri nyt

Henkilöstövuokraus on monipuolinen työkalu, joka tarjoaa yrityksille joustavuutta, turvaa ja asiantuntemusta. Se on tehokas osa henkilöstöstrategiaa, joka vastaa moniin nykypäivän työmarkkinoiden haasteisiin. Tässä blogissa pureudumme Pobulan henkilöstövuokrauksen ytimeen: milloin henkilöstövuokrausta kannattaa harkita, mitä palvelu pitää sisällään, mitkä ovat sen hyödyt, millainen rekrytointiprosessi on, mitä henkilöstövuokraus maksaa, sekä millainen on vastuunjako käyttäjäyrityksen ja vuokraavan yrityksen välillä.

Milloin henkilöstövuokrausta kannattaa harkita?

Henkilöstövuokraus on erinomainen vaihtoehto useissa tilanteissa. Jos yrityksesi kohtaa äkillisiä tai vaihtelevia työvoimatarpeita, tarvitsee erikoisosaamista lyhytaikaiseen projektiin, haluaa ulkoistaa ja jakaa henkilöstöriskejä epävarmoina aikoina, tai haluatte testata työntekijän soveltuvuutta ennen vakituista palkkaamista, henkilöstövuokraus voi olla juuri oikea ratkaisu. Se on myös kustannustehokas vaihtoehto yrityksille, jotka pyrkivät välttämään pitkäaikaisia henkilöstösitoumuksia muuttuvassa markkinatilanteessa.

Mitä henkilöstövuokrauspalvelumme sisältää?

Henkilöstövuokrauspalvelu kattaa yleensä koko rekrytointiprosessin eli sopivien vuokratyöntekijöiden hankinnan sisältäen haastattelut, taustatarkistukset ja työsopimuksen laatimisen.

Palveluntuottaja vastaa myös työsuhteen hallinnoinnista eli työajanseurannasta, palkanlaskennasta ja -maksusta, sekä työnantajavelvoitteista kuten työterveyshuollosta ja asianmukaisista työvarusteista ja -vakuutuksista. Palveluun sisältyy myös mahdollisesti ilmenevien erilaisten työsuhdeongelmien ratkominen siten, että asiakas saa lisäarvoa tuottavaa, osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa koko asiakkuuden ajan.

Tarkoituksena on tuottaa laadukasta rekrytointi- ja henkilöstöpalvelua asiakkaan vaihtelevien tarpeiden mukaan, sekä vähentää käyttäjäyrityksen työtaakkaa ja minimoida henkilöstöriskejä, jotta asiakas voi keskittyä ydintoimintaansa.

Ota yhteyttä!

Mikä onkaan helpompaa, kuin pirauttaa tutulle yhteyshenkilölle lisätyövoimaa tarvittaessa tai olemassa olevan vuokrahenkilöstön töiden loppuessa – me hoidamme loput.

Pobulan henkilöstövuokrauksen hyödyt yrityksellesi

Henkilöstövuokrauksemme suurimpiin hyötyihin kuuluu joustavuus työvoiman suhteen, kustannustehokkuus ja riskien minimointi. Se mahdollistaa nopean reagoinnin markkinoiden muutoksiin ja työvoiman tarpeeseen ilman pitkäaikaisia tai kankeita sitoumuksia. Lisäksi pääsy laajaan osaajaverkostoon ja erikoisosaamisen saatavuus ilman pitkiä rekrytointiprosesseja ja kallista, monikanavaista työpaikkailmoittelua on merkittävä etu.

Yritykset voivat myös vähentää rekrytointiin ja henkilöstöhallintoon kuluvia resursseja – kuluja osaamista ja aikaa – merkittävästi, kun nämä vastuut siirtyvät vuokraavalle yritykselle. Esimerkiksi vuokrahenkilöstön sairauspoissaolot ovat aina meidän vastuullamme, eivätkä näin aiheuta ylimääräisiä kuluja asiakkaillemme.

Mikä onkaan helpompaa, kuin pirauttaa tutulle yhteyshenkilölle lisätyövoimaa tarvittaessa tai olemassa olevan vuokrahenkilöstön töiden loppuessa – me hoidamme loput.

Meille on tärkeää minimoida asiakkailtamme turha stressi ja kulut, sekä tehdä liiketoiminnan toteuttamisesta, kasvusta ja kehittämisestä mahdollisimman helppoa ja riskitöntä henkilöstön näkökulmasta. Ulkoista henkilöstöhuolesi meille.

Lue lisää yrityksille tarjoamista palveluistamme täältä!

Henkilöstövuokrauksen rekrytointiprosessi Pobulalla

Tarpeen määrittely:

 • Kartoitamme, millaista osaamista, kokemusta ja persoonallisuutta yrityksesi etsii.
 • Selvitämme, tarvitaanko työvoimaa lyhytaikaisesti vai pitkäaikaisesti ja millaisella aikataululla.

Ehdokkaiden etsintä:

 • Hyödynnämme laajaa ja laadukasta verkostoamme sekä monipuolisia rekrytointikanaviamme löytääksemme parhaat mahdolliset ehdokkaat.

Haastattelut ja arvioinnit:

 • Suoritamme huolelliset haastattelut ja arvioinnit valikoiduille ehdokkaille varmistaaksemme heidän sopivuutensa tehtävään.
 1.  

Taustatarkistukset ja sopivuuden arviointi:

 • Teemme tarvittavat taustatarkistukset ja arvioimme ehdokkaiden sopivuutta tarkasti.

Asiakkaan hyväksyntä:

 • Käyttäjäyritys hyväksyy aina ehdottamamme ja suosittelemamme osaajat ennen työsuhteen aloittamista, ellei akuutissa tilanteessa toivota nopeampaa prosessia.

Käytännön järjestelyt:

 • Kun sopiva ehdokas on valittu, huolehdimme kaikista käytännön järjestelyistä:
  • Työsopimuksen solmiminen.
  •  Laadukkaiden työvaatteiden toimittaminen.
  • Työsuhdeasioihin ja yrityksen käytäntöihin liittyvä opastus.

Henkilöstövuokrauksen kustannukset

Henkilöstövuokrauksen kustannukset vaihtelevat sopimuksen laajuuden, kiinteiden työnantajan sivukulujen (esim. alakohtaiset vakuutukset), rekrytoinnin haastavuuden ja työntekijän osaamistason mukaan. Hinnoittelumme on kerroinperusteista: veloitamme työntekijän palkan ja sivukulujen lisäksi sovitun kerroinperusteisen, tehtyyn vuokratyömäärään sidotun palkkion palveluistamme.

Jos esimerkiksi vuokratyöntekijän tuntipalkaksi on sovittu 15,00 € /h ja kertoimeksi on sovittu 1,8 (sis. palkan sivukulut) tarkoittaa tämä, että jokaisesta tehdystä työtunnista veloitamme käyttäjäyritystä 1,8 x 15,00 € + alv 24%. 

Kustannusrakenteemme on yksinkertainen ja läpinäkyvä ja se sisältää työntekijän palkan lisäksi aina kaikki työnantajan sivukulut, kuten vakuutukset ja työterveyden, palkanlaskennan ja palkkakuitin. Tämä mahdollistaa käyttäjäyrityksille tehokkaan ja tarkan budjetoinnin ilman yllättäviä lisäkuluja.

Kuka vastaa mistäkin? Vastuunjako käyttäjäyrityksen ja vuokraavan yrityksen välillä

Vastuunjaossa keskeistä on, että vuokraava yritys huolehtii vuokratyöntekijöiden työsuhteeseen liittyvistä juridisista ja hallinnollisista velvoitteista, kuten palkanlaskennasta ja -maksusta, verovelvoitteista, mahdollisista tilityksistä ay-liitoille, sekä vakuutuksista ja lakisääteisestä työterveyshuollosta. Käyttäjäyritys vastaa puolestaan työvuorojen suunnittelusta ja työajoista, työkohteessa työtehtävien määrittelystä ja seurannasta, työolosuhteista ja -välineistä, työturvallisuudesta sekä päivittäisestä ohjauksesta. Työvaatteista vastaa joko käyttäjäyritys tai vuokraava yritys joustavasti sopimuksen mukaan. Selkeä vastuunjako varmistaa sujuvan yhteistyön ja minimoi mahdolliset väärinkäsitykset.

Oikein hyödynnettynä henkilöstövuokraus voi olla merkittävä etu yritykselle! Henkilöstövuokrauspalvelumme tarjoaa asiakkaillemme tehokkaan ja vähäriskisen tavan hallita työvoimatarpeita joustavasti ja kustannustehokkaasti. Se on strateginen työkalu, joka tukee asiakkaidemme kasvua ja sopeutumista muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Lue lisää yrityksille tarjoamista palveluistamme täältä!

Me olemme Pobula. Rohkea rekrytointisi kumppani.

Tarjoamme räätälöityjä henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita, jotka on suunniteltu tuomaan aidosti lisäarvoa sekä asiakasyrityksillemme että työnhakijoillemme.

Pobulan toiminta perustuu syvään ymmärrykseen asiakasyritysten tarpeista ja arvoista, ja tehtävämme on yhdistää työnantajat ja työntekijät tavalla, joka edistää kestävästi molempien menestystä ja hyvinvointia.

Palvelut yrityksille Palvelut työnhakijoille

Pobulan tarina

Pobula Group Oy – arvopohjainen henkilöstöalan yritys

Pobula Group on v. 2021 perustettu henkilöstöalan yritys, jonka toimintaa on alusta asti rakennettu vahvalta arvopohjalta. Yrittäjät Hanna ja Alex kokevat, että henkilöstöala ja koko työelämä ajautuu yhä kauemmas ihmisestä ja yksilöstä tehokkuuden ja kiireen keskellä. Samaan aikaan työntekijöiden keskuudessa työelämältä odotetaan yhä useammin merkityksellisyyttä, vastuullisuutta, työhyvinvointia, joustoa ja sopivaa työn ja vapaa-ajan balanssia. Pobula on perustettu ja sitä on tähän asti kehitetty tarjoamaan ihmislähtöisiä, kestäviä henkilöstöpalveluita, joissa korostuu asiakkaan ja työnhakijan ymmärtäminen: mitä haetaan, miksi ja millä arvopohjalla.

Vaikka sama arvopohja yhdisti yrittäjiä, tulivat he kuitenkin hyvinkin erilaisista taustoista. Alexilla oli vahva tausta logistiikka-alalta niin myynninjohdosta kuin strategisesta kehittämistyöstäkin; Hannan kokemus ja näkemys pohjautuivat aiempaan henkilöstöalan esimiestyöhön ja yrittäjyyteen, henkilöstöhallinnon sekä markkinoinnin ja viestinnän tehtäviin sekä paikalliseen ja kansainväliseen hanketyöhön niin yksityisellä sektorilla kuin tutkimus- ja kehitysorganisaatioissakin. Tämä monipuolisuus on alusta asti asettanut kurssin Pobula Groupin toiminnalle ja sen kehittämiselle: ollaan avoimia, ylläpidetään matalaa kokeilukulttuuria, kehitetään ja kasvetaan rönsyillen, mutta varmasti, yhdistellään uutta ja vanhaa yli toimialarajojen ja muistetaan se ihmisyys kaiken keskellä.

Ensimmäisen vuoden jälkeen vahvaan kasvuun

Yritys toimi ensimmäisen vuoden pääasiassa Varsinais-Suomessa, alueen pieniä ja keskisuuria yrityksiä palvellen, mutta tarvetta kestäville ja arvopohjaisille henkilöstöratkaisuille tuli nopeasti myös muilta paikkakunnilta. Nykyaikana myös laadukkaiden etähenkilöstöpalveluiden tuottaminen on onneksi mahdollista, kun yhdistetään oikeat työkalut asiantuntijuuteen, laatuun, vahvoihin tavoitteisiin, yhteistyöhön ja ihmiskeskeiseen arvoperustaan. Palveluina on tarjottu alusta alkaen joustavaa, ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä henkilöstövuokrausta sekä suorahakuja.

Toisena toimintavuotena Pobula laajensi toimintaansa Savoon, samalla kun Turun tiimiä vahvistettiin. Kasvava tiimi ja vahvasti korostuvat tiimin sisäiset etäyhteydet haastoivat Pobulaa kehittämään toimintaansa ja prosessejaan tehokkaammiksi ja yhdenmukaisemmiksi. Näitä kehitystoimia on toteutettu yhteistyössä koko tiimin kanssa vuoden 2023 jälkimmäisen puoliskon aikana. Syksyllä 2023 tiimi koki myös, että Pobula kaipaa brändiuudistusta, jotta voimme yhä paremmin viestiä Pobulan arvopohjasta, tavoista tehdä ja tuottaa palveluita. Brändiuudistusta on toteutettu syksystä aina tähän päivään saakka. Nämä uudistukset ovat tuoneet raikkaita tuulia toimintaamme ja kannustaneet yritystämme laajentamaan toimintaansa edelleen. Loppuvuodesta 2023 aloimme tutkailemaan pääkaupunkiseutua markkina-alueena, ja vuosi 2024 alkaakin Pobulan laajentumisella pääkaupunkiseudulle!
 
Palveluina on tarjottu alusta alkaen joustavaa, ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä henkilöstövuokrausta sekä suorahakuja.
 

Palveluina on tarjottu alusta alkaen joustavaa, ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä henkilöstövuokrausta sekä suorahakuja.

Rohkea rekrytointi, ihminen edellä

Vuoden 2024 tuoreen brändiuudistuksen myötä Pobulan liiketoiminnassa päätään nostaa rohkeus. Epävarmuuden värittämä aika, jota elämme, on haastavaa niin yksilöille kuin yrityksillekin, mutta haasteissa piilee aina myös niitä parhaimpia mahdollisuuksia.Epävarmuus ja tietämättömyys tulevasta haastaa meitä tekemään uudella tavalla, ottamaan riskejä ja muuttumaan. Epävarmuus haastaa meitä tekemään yhdessä, luottamaan toisiimme ja olemaan rohkeita! Työmarkkinoilla velloo edelleen vahvasti kohtaanto-ongelma. Tilannetta ei kukaan lähde yksin purkamaan, mutta se, mitä me voimme ja aiomme tehdä, on olla rohkeita ja kannustaa niin yrityksiä kuin työnhakijoitakin olemaan rohkeita.
 
Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma, mutta rohkeus tuo valoa pimeään ja valo avaa tietä aina hivenen eteenpäin. Yksilöiden menestyksekkäät uratarinat, pienet ja isot, alalla kuin alalla, sekä yritysten hienot kasvutarinat ovat aina sarja rohkeita askelia pimeydessä. Rohkeudella, laadulla ja ihmiskeskeisyydellä me Pobulalla pyrimme kasvattamaan ja kehittämään toimintaamme myös tänä vuonna. Tavoitteena on kasvun myötä kasvattaa myös upeaa tiimiämme, panostaa markkinointiin ja näkyvyyteen, sekä saada aikaan mahdollisimman monta onnistunutta rekrytointia ja toteutunutta uraunelmaa.