Author Archives: Jn-Mark-kitr98adm

Rohkeus rekrytoinnissa: Polku uusiin mahdollisuuksiin

Rohkeus rekrytoinnissa: Polku uusiin mahdollisuuksiin

Rohkeus. Se on sana, joka herättää meissä monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Pidimme Pobulan tiimin kesken rohkeusworkshopin, jossa kävimme läpi yhdessä, mitä Pobulan yksi tärkeimmistä arvoista – rohkeus – meille kullekin tarkoittaa.

Rohkeus kun voi olla uskallusta astua tuntemattomaan, seurata sydäntään, tai voimaa kohdata pelkonsa, tai melkein ihan mitä vaan! Meidän tiimissämme rohkeus merkitsee monia asioita, mutta kaikilla on yhteinen sävel: rohkeus on voimaa ylittää itsensä ja haastaa status quo – myös työelämässä.

Rohkeus on subjektiivinen kokemus

Jokainen meistä kokee maailmaa ja sen myötä myös rohkeutta ja sen määritelmiä ja merkityksiä subjektiivisesti. Meitä ympäröivä maailma, kulttuuri, oma perhe, työyhteisö ja esimerkiksi ystävät vaikuttavat näihin jokaisen omiin rohkeuskäsityksiin enemmän ja vähemmän. Työnhaussa ja työelämässä rohkeus voi tarkoittaa yhdelle uskallusta hakea tehtävään, joka vaikuttaa omasta mielestä haasteelliselta, ja toiselle uskallusta vaihtaa alaa kokonaan, itseään varten ja omia unelmia seuraten – keneltäkään lupaa kysymättä!

 

Rohkeutta voi harjoittaa ja kasvattaa.

Me Pobulassa uskomme, että tätä omakohtaista rohkeutta voi ja kuuluu kehittää matkalla kohti parempaa itsetuntemusta, unelmia ja tavoitteita. Se on matka, jolla opimme tunnistamaan omat rajamme ja venyttämään niitä juuri sopivasti. Mikään ei muutu jos mikään ei muutu, on joku viisas joskus hienosti kaikessa yksinkertaisuudessaan ja totuudellisuudessaan sanonut.

 

Rohkeuden hinta vai onko sellaista?

Rohkeuteen liittyy aina riskejä. Se voi olla pelkoa epäonnistumisesta tai pelkoa siitä, että menettää jotain tärkeää. Työelämässä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uuteen rooliin siirtymisen riskejä: “Riitänkö?”, “Osaanko?”, “Jaksanko?”, “Pystynkö?”; tai uuden työpaikan löytymisen haasteita. Kuitenkin juuri riskien kohtaaminen ja niiden kautta oppiminen ovat rohkeuden ydin. Se vaatii valmiuksia, luottoa ja heittäytymiskykyä – uskallusta hypätä tuntemattomaan.

Rohkeus ei kuitenkaan aina vaadi mielettömiä, rajoja rikkovia riskejä. Rohkeutta voi olla sekin, että uskallat vain unelmoida siitä, mitä haluaisit lisää elämääsi tai muuttaa elämässäsi, esimerkiksi uuden työpaikan muodossa, ja lähteä pikkuhiljaa valmistautumaan tätä kohti.

“Rohkeutta on myös asiat, jotka eivät ole uuteen, hyvään positiiviseen asiaan hyppäämistä. Rohkeutta on myös luopua ikävistä asioista, tehdä pelottavia ratkaisuja. Kun pelottaa eniten, on rohkeinta ottaa steppi eteenpäin.”

Rohkeus ja identiteetti työelämässä

Tiimimme kokee, että rohkeus on myös uskallusta olla rohkea itseään varten: olla oma itsensä, ylittää itsensä, tehdä omia valintoja ja rikkoa kaavoja. Kysyä, mikä on itselle tärkeää, tai mikä ei siinä omassa elämässä ole, toimi tai mene kuten pitäisi. Olla itselleen totuudellinen ja kuunnella itseään, ei muiden määritelmiä sinusta, elämästäsi, työstäsi tai ylipäätään rohkeudesta.

Me Pobulalla kannustamme mielellään niin työnhakijoita, -tekijöitä kuin asiakkaitammekin olemaan rohkeita, ja nimenomaan itselleen. Pitää sanoa ei, kun siltä tuntuu. Toisaalta joskus se pieni kannustava tai kyseenalaistava kommentti ulkopuoliselta antaa luvan sille piilevälle toiveelle, tarpeelle tai tavoitteelle, joka syystä tai toisesta on piilotettu pois mielestä ja näkyvistä. Rohkeudesta ja rohkeista jutuista, toiveista ja tarpeista kannattaa ja pitää puhua mielestämme työnhaussa ja työelämässä paljon enemmän.

Rohkeuden kasvattaminen

Rohkeus ei ole pelkästään uusiin, positiivisiin tilanteisiin hyppäämistä; se on myös kykyä luopua siitä, mikä ei palvele meitä enää. Rekrytoinnissa tämä voi ilmetä vaikeina päätöksinä – ehkä irtisanoutumisena työstä, joka ei enää tunnu oikealta, tai vaikeiden keskustelujen käymisenä. Se, että uskaltaa ottaa askeleen eteenpäin kun pelko on suurin, vaatii todellista rohkeutta.

Rohkeus työnhaussa, rekrytoinnissa ja henkilöstövuokrauksessa tarkoittaa mielestämme valmiutta kokeilla uusia polkuja ja hyväksyä, että epävarmuus on osa kasvua. Me Pobulalla pyrimme luomaan kannustavan, turvallisen ja joustavan ympäristön, jossa sekä yritykset että työnhakijat voivat rohkeasti ja kokeillen tavoitella unelmiaan ja saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Rohkeus on voimavara, joka auttaa meitä kohtaamaan muutoksen myönteisesti ja uteliaasti. Se avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin, auttaa meitä kasvamaan ja kehittymään. Olipa kyseessä sitten uranvaihto, uuden taidon oppiminen tai haasteen kohtaaminen, rohkeus on avain menestykseen. Me Pobulalla olemme sitoutuneet tukemaan sinua matkallasi kohti rohkeampaa työelämän tulevaisuutta.

Me olemme Pobula. Rohkea rekrytointisi kumppani.

Tarjoamme räätälöityjä henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita, jotka on suunniteltu tuomaan aidosti lisäarvoa sekä asiakasyrityksillemme että työnhakijoillemme.

Pobulan toiminta perustuu syvään ymmärrykseen asiakasyritysten tarpeista ja arvoista, ja tehtävämme on yhdistää työnantajat ja työntekijät tavalla, joka edistää kestävästi molempien menestystä ja hyvinvointia.

Palvelut yrityksille Palvelut työnhakijoille

Pobulan arvopohja

Rohkeutta ja arvopohjaa työnhakuun ja rekrytointiin

Olemme Pobula, ja tehtävänämme on uudistaa rekrytointia ja työnhakua ihminen edellä. Uskomme siihen, että niin työnhakuprosessi työnhakijan näkökulmasta, kuin myös rekrytointi työnantajan toimesta voi olla paljon enemmän. Enemmän kuin pelkkiä hakemuksia, hakuammuntaa, numeroita ja tilastoja. Meidän missionamme on luoda ihmislähtöisempiä, rohkeampia ja merkityksellisempiä työnhaku- ja rekrytointikokemuksia ilman turhaa byrokratiaa ja paperinpyöritystä.

Miksi Pobula on olemassa?

Me uskomme, että jokaisella motivoituneella yksilöllä on työmarkkinoillamme oikeus työhön, joka ei vain täytä ammatillisia tavoitteita, vaan myös ruokkii henkilökohtaista kasvua ja merkityksellisyyden tunnetta. Me uskomme lisäksi siihen, että jokainen voi motivoitua työstä, kunhan oikeanlainen työympäristö ja työtehtävät tukevat tätä. Tämä pätee mielestämme alaan kuin alaan ja ihan kaikenlaisiin työtehtäviin. Vastaavasti jokainen yritys ansaitsee henkilöstöä, joka tuo mukanaan enemmän kuin osaamista; intohimoa, innovaatiota ja syvää sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen. Nämä ovat syitä, jotka motivoivat meitä toimimaan henkilöstöalan rohkeina ja arvopohjaisina uudistajina.

Rohkeus rekrytoinnissa

Rohkeus on Pobulan ytimessä ja ajaa vahvasti kaikkea toimintaamme. Se ei ole pelkästään vahva sana, jota korostamme – se on tapamme toimia ja ajatella. Rohkeus tarkoittaa meille uusia ja yllättäviä tapoja yhdistää yritykset ja työnhakijat, ja sitä, että kannustamme yrityksiä ja työnhakijoita omannäköisiin ja uskaliaisiinkin valintoihin.

Työelämä ja työmarkkina muuttuvat nopeasti. Suuremmassa mittakaavassa rohkeus tarkoittaakin meille myös sitä, että emme pelkää haastaa ja uudistaa vallitsevia tapoja, normeja ja uskomuksia, ja että uskallamme katsoa tulevaisuuteen, jossa rekrytointiprosessi on yksilöllinen, joustava, aktiivinen ja rento.

Arvomme

Meidän toimintamme perustuu vahvoihin, mutta pehmeämpiin arvoihin:

– Ihminen ja asiakas keskiössä: Uskomme, että jokainen kohtaaminen on arvokas ja jokainen ansaitsee tulla kohdatuksi yksilöllisesti ja kunnioittavasti.

– Osallisuus, tasa-arvo ja monimuotoisuus: Vaalimme näitä periaatteita sekä sisäisesti että kaikessa, mitä teemme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa.

– Innovaatio, ratkaisukeskeisyys ja eteneminen yhdessä: Jatkuva kehitys ja yhteistyö ovat avaimia parempaan tulevaisuuteen.

– Kestävyys ja rohkeus: Nämä arvot ohjaavat meitä tekemään kestäviä valintoja ja rohkaisemaan toisiamme kasvamaan ja kehittymään.

Muutakin kuin henkilöstöalan yritys

Pobula ei ole vain henkilöstöalan yritys. Olemme kumppani, joka kannustaa kokeilemaan uutta ja ottamaan rohkeita askelia. Visiomme on olla rohkea edelläkävijä, joka luo uusia arvoperusteisia standardeja henkilöstöalalle ja rekrytointiin. Pyrimme itsekin jatkuvasti oppimaan, kasvamaan ja kehittymään, jotta voimme palvella paremmin työmarkkinoiden muuttuvia tarpeita.

Tulevaisuuden työnhaku ja rekrytointi vaativat meiltä kaikilta rohkeutta – rohkeutta kohdata pelkomme, rohkeutta olla innovatiivisia ja uudistua, ja ennen kaikkea rohkeutta olla ihmisiä toisille ihmisille. Tämä on perusta, jolle Pobula on rakennettu, ja syy siihen, miksi ylipäätään olemme olemassa.

Olemme täällä muuttaaksemme työelämää ja rekrytointia, yksi työnhakija ja asiakasyritys kerrallaan. Liity matkaamme kohti rohkeampaa ja merkityksellisempää työelämää!

Me olemme Pobula. Rohkea rekrytointisi kumppani.

Tarjoamme räätälöityjä henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita, jotka on suunniteltu tuomaan aidosti lisäarvoa sekä asiakasyrityksillemme että työnhakijoillemme.

Pobulan toiminta perustuu syvään ymmärrykseen asiakasyritysten tarpeista ja arvoista, ja tehtävämme on yhdistää työnantajat ja työntekijät tavalla, joka edistää kestävästi molempien menestystä ja hyvinvointia.

Palvelut yrityksille Palvelut työnhakijoille

Käänteisrekrytointi: Uusia tuulia työnhakuun!

Käänteisrekrytointi: Uusia tuulia työnhakuun!

“Maailma, jossa työnhakijat ohjaavat omaa työnhakuprosessiaan.” Tämä on Pobulan visio tulevaisuuden työnhausta, ja tätä on lähdetty jo edistämään toimestamme “käänteisrekrytoinnin” muodossa. Tässä prosessissa perinteiset roolit kääntyvät päälaelleen, ja työnhakijat asettuvat ohjaksiin. Mitä haet, miten ja missä haluat työskennellä, millä ehdoilla ja millä toiveilla? Lähdetään etsimään sinulle uutta työpaikkaa!

Työnhakija vai haluttu osaaja?

Käänteisrekrytointi muuttaa pelin henkeä – sinusta tulee parhaimmillaan haluttu, ei hakija. Käänteisrekrytoinnin myötä saat perinteisen työnhakuprosessin oravanpyörän ohelle muitakin mahdollisuuksia. Sen sijaan, että työnhakusi nojaa vain työpaikkailmoitusten selaamiseen ja hakemusten täyttämiseen, voit myös ohessa laittaa meidät hommiin ja juoksuttaa käänteisrekryä siinä sivussa!

Käänteisrekrytoinnissa keskitymme sinulle räätälöityihin työmahdollisuuksiin, jotka vastaavat paitsi ammattitaitoasi ja kokemustasi, myös henkilökohtaisia arvojasi ja tavoitteitasi. Me Pobulalla etsimme sinulle potentiaalista työnantajaa siten, että myös arvosi kuullaan ja nähdään. Me tutkimme ja löydämme myös ne yllättävät piilotyöpaikat.

“Parhaat työnantajat haluavat parhaat työntekijät – me autamme heitä löytämään toisensa.”

 

Kuinka käänteisrekrytointi toimii?

Käänteisrekrytoinnissa työnhakija ottaa meihin yhteyttä ja kertoo osaamisestaan sekä uratavoitteistaan ja -toiveistaan. Pobulan yhteyshenkilösi tekee kanssasi suunnitelman seuraavista askelista.

Esittelemme ja suosittelemme osaamistasi tunnistamillemme, potentiaalisille työnantajille, ja sopivan yhtälön löydyttyä järjestämme työhaastattelun kohdeyrityksessä. Haastattelun pohjalta joko jatketaan uusien kohdeyritysten etsintöjä tai käynnistetään neuvottelut mahdollisesta uudesta työsuhteesta ja sen ehdoista. Me olemme tässäkin vaiheessa mukana varmistamassa, että se todellinen yhteinen sävel löytyy sinun ja työnantajan välillä.

Tavoitteenamme on löytää sinulle arvojasi, osaamistasi ja tavoitteitasi vastaava uusi työpaikka. Uusi työsuhde voi käynnistyä vuokratyön, suoraan kohdeyritykseen työllistymisen tai näiden yhdistelmän muodossa sopimuksen mukaan. Käänteisrekrytointi on työnhakijalle aina maksutonta.

Uuden työpaikan löytämisestä ei tietenkään ole taetta ja toisinaan sopivien mahdollisuuksien löytäminen voi ottaa aikaa, mutta me sitoudumme tekemään parhaamme. Käänteisrekrytointi onkin erittäin hyvä mahdollisuus myös osaajalle, joka on jo työsuhteessa, mutta haluaa tutkia helposti ja matalalla profiililla muita mahdollisuuksia oman työn ohessa.

Ja miten me tästä hyödymme? Työmarkkinoilla on paljon piilo-osaajia, joita markkinamme tarvitsee. Me uskomme, että tavallamme ja arvoillamme tehdä, voimme saada parhaimmat piilo-osaajat ja työnantajat kohtaamaan kestävästi ja kaikkia osapuolia hyödyttävästi! Me haluamme kuulla sinusta!

Miksi valita käänteisrekrytointi?

Käänteisrekrytointi on valinta niille, jotka haluavat:

– Ohjata omaa urapolkuaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti.

– Keskittyä laadukkaisiin työmahdollisuuksiin, jotka todella vastaavat heidän tarpeitaan ja toiveitaan.

– Näyttää koko ammatillisen kirjonsa potentiaalisille työnantajille, ei vain rajoittaa itseään ansioluetteloon ja hakemuskirjeeseen.

– Löytää myös ne parhaimmat piilotyöpaikat

– Saada lisää yllätyksellisyyttä ja rohkeita reittejä työnhakuun ja uralle

 

Pobulan käänteisrekrytointi avaa uusia ovia työmarkkinoille, jossa sinä olet ihmisenä keskiössä ja me tuemme sinua matkallasi joka askeleella.

Me olemme Pobula. Rohkea rekrytointisi kumppani.

Tarjoamme räätälöityjä henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita, jotka on suunniteltu tuomaan aidosti lisäarvoa sekä asiakasyrityksillemme että työnhakijoillemme.

Pobulan toiminta perustuu syvään ymmärrykseen asiakasyritysten tarpeista ja arvoista, ja tehtävämme on yhdistää työnantajat ja työntekijät tavalla, joka edistää kestävästi molempien menestystä ja hyvinvointia.

Palvelut yrityksille Palvelut työnhakijoille

Inklusiivisuus rekrytoinnissa: Muutoksen aika on nyt

Inklusiivisuus rekrytoinnissa: Muutoksen aika on nyt

Maailma muuttuu jatkuvasti, ja työelämän odotetaan pysyvän mukana tässä muutoksessa. Yksi merkittävä alue, jossa muutos on paitsi toivottua myös tarpeellista, on inklusiivisuus rekrytoinnissa ja henkilöstöpalveluissa. Inklusiivisuuden puute ei ole ainoastaan moraalinen tai eettinen ongelma; se on liiketoiminnallinen haitta, joka estää yrityksiä hyödyntämästä täyttä potentiaaliaan. Pobulassa uskomme, että on aika muuttaa näitä vanhentuneita käytäntöjä ja edistää todellista inklusiivisuutta kaikilla tasoilla.

Inklusiivisuuden puute: Esteitä ja haasteita

Vaikka monet yritykset kertovat arvostavansa monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta, todellisuus on usein toinen. Rekrytoinnissa ja henkilöstöpalveluissa esiintyy edelleen syrjiviä käytäntöjä, kuten ennakkoluuloja iän, sukupuolen, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella. Tällaiset esteet eivät ainoastaan sulje pois lahjakkaita ja päteviä hakijoita, vaan myös heikentävät yritysten kykyä innovoida ja kasvaa.

Pobulan sitoumus muutokseen

Me Pobulalla olemme omistautuneet luomaan muutosta tapaan tehdä rekrytointia. Olemme sitoutuneet:

– Edistämään osallisuutta ja monimuotoisuutta: Tunnustamme jokaisen yksilön ainutlaatuisen arvon ja pyrimme aktiivisesti poistamaan esteitä, jotka estävät tämän arvon tunnustamisen työelämässä.

– Kouluttamaan tiimimme: Inklusiivisuus alkaa sisältäpäin. Tarjoamme tiimillemme koulutusta, jotta he tunnistavat ja ymmärtävät omat ennakkoluulonsa, mikä mahdollistaa puolueettoman ja oikeudenmukaisen rekrytointiprosessin.

– Luomaan avointa vuoropuhelua: Kannustamme avoimeen keskusteluun inklusiivisuudesta asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa, jotta voimme yhdessä tunnistaa ja korjata puutteita rekrytoinnissa.

Pobulan sitoumus muutokseen

Pobulan lähestymistapa inklusiivisuuteen ei ole pelkästään reaktiivinen; se on osa jokapäiväistä toimintaamme niin henkilökohtaisessa lähestymistavassamme, monimuotoisuutta edistävissä rekrytointikäytännöissäme kuin myös jatkuvassa kehityksessämme.

Tulevaisuuden visio

Inklusiivisuuden edistäminen rekrytoinnissa ja henkilöstöpalveluissa ei ole helppo tehtävä, mutta se on välttämätön. Me Pobulalla uskomme, että jokainen askel kohti inklusiivisempaa työympäristöä on askel kohti oikeudenmukaisempaa, innovatiivisempaa ja menestyvämpää yhteiskuntaa.

Ota yhteyttä!

Me olemme Pobula. Rohkea rekrytointisi kumppani.

Tarjoamme räätälöityjä henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita, jotka on suunniteltu tuomaan aidosti lisäarvoa sekä asiakasyrityksillemme että työnhakijoillemme.

Pobulan toiminta perustuu syvään ymmärrykseen asiakasyritysten tarpeista ja arvoista, ja tehtävämme on yhdistää työnantajat ja työntekijät tavalla, joka edistää kestävästi molempien menestystä ja hyvinvointia.

Palvelut yrityksille Palvelut työnhakijoille