Pobulan missio

Pobulan missio ja visio heijastavat meidän intohimoamme muuttaa ja uudistaa työnhakuprosessia ihmislähtöisemmäksi ja rohkeammaksi niin työnantajien kuin työnhakijoiden hyväksi. Me Pobulalla olemme omistautuneet olemaan enemmän kuin henkilöstöalan yritys; olemme innovatiivinen ja merkityskeskeinen kumppani, joka ymmärtää ja kunnioittaa jokaisen yksilön ja yrityksen ainutlaatuisuutta.

Arvot
Missionamme on rakentaa kestäviä siltoja yritysten ja työnhakijoiden välille tarjoamalla rohkeita, tehokkaita ja ihmislähtöisiä rekrytointiratkaisuja, jotka paitsi vastaavat niin työnhakijoiden kuin työnantajienkin odotuksiin ja tarpeisiin, myös muuttavat työelämää yhä paremmaksi ja merkityksellisemmäksi.

Pobulan visio

Visiomme on olla ketterä ja rohkea henkilöstöalan edelläkävijä, joka asettaa alalle uusia arvoperustaisia standardeja ja uudistaa tulevaisuuden työnhakua ja rekrytointia.

Olemme sitä mieltä, että jokainen työnhakija ansaitsee mahdollisuuden työhön, joka ei ainoastaan täytä ammatillisia tavoitteita, vaan myös tukee henkilökohtaista kasvua ja merkityksellisyyden tunnetta.

Olemme myös sitä mieltä, että jokainen yritys ansaitsee työntekijöitä, jotka eivät ainoastaan täytä avointen työtehtävien vaatimuksia, vaan myös tuovat lisäarvoa koko organisaation hyvinvointiin, kulttuuriin, kasvuun ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

Pobulan ydin

Rohkea rekrytointi työelämän ytimessä

Me Pobulalla sitoudumme jatkuvasti oppimaan, kasvamaan ja kehittymään, jotta voimme paremmin ymmärtää, ennakoida ja palvella työmarkkinoiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia. Pyrimme luomaan ympäristön, jossa jokainen kohtaaminen ja jokainen rekrytointiprosessi on ainutlaatuinen, henkilökohtainen ja täynnä mahdollisuuksia. Tämä on Pobulan ydin – olla rohkea, innovatiivinen ja yksilöllisiä tarpeita kunnioittava työelämän kumppani.

ota yhteyttä

Pobulan arvot

Toimintamme perustuu vahvoihin arvoihin, jotka ohjaavat päivittäistä työtämme ja palvelujemme kehittämistä.

Ihminen ja asiakas keskiössä

Jokainen yksilö on arvokas omilla ominaisuuksillaan, vahvuuksillaan ja toiveillaan. Ihmislähtöisyys on keskiössä kaikessa, mitä teemme. Uskomme vahvasti ihmisiin, ja tämä arvo ohjaa meitä kohtaamaan jokaisen asiakkaan ja työnhakijan yksilöllisesti ja kunnioittavasti. Samalla olemme sitoutuneet edistämään asiakkaidemme menestystä, olivatpa he työntekijöitä etsimässä uusia työmahdollisuuksia tai organisaatioita tavoittelemassa uusia tekijöitä, kasvua ja kehitystä. Uskomme, että jokainen asiakas on ainutlaatuinen ja tarjoamme sen vuoksi aina räätälöityjä henkilöstöratkaisuja.

Osallisuus, tasa-arvo ja monimuotoisuus

Edistämme aktiivisesti osallisuutta, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta niin rekrytointiprosesseissamme kuin tiimimme kehityksessä. Pyrimme luomaan tasavertaisia mahdollisuuksia kaikille ja vaalimaan monimuotoisuutta, mikä rikastuttaa paitsi teidän ja meidän organisaatioitamme, myös pala palalta koko työmarkkinaa.

Innovaatio, ratkaisukeskeisyys ja eteneminen yhdessä

Tavoitteenamme on toimia tehokkaammin, paremmin ja positiivisesti oikein. Kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja ja innovaatioita, jotka vastaavat työmarkkinan muutoksiin ja asiakkaidemme tarpeisiin. Uskomme, että parhaat tulokset syntyvät yhdessä ja toisia kunnioittaen. Tiimityö on keskeinen arvomme, ja panostamme vahvaan yhteishenkeen, joka motivoi ja tukee sekä työntekijöitämme että asiakkaitamme.

Kestävyys ja rohkeus

Kestävyys on olennainen osa liiketoimintamme arvopohjaa. Panostamme kestäviin ratkaisuihin työarjessamme, prosesseissamme ja palveluissamme, tuoden arvoa pitkällä aikavälillä niin ihmisille kuin ympäristöllekin. Ympäristöä säästävät käytännöt, kuten sähköinen hallinto ja etäyhteyksien hyödyntäminen, ovat osa tätä. Rohkaisemme yksilöitä ja yrityksiä tekemään uusia ja erilaisia ratkaisuja työelämässä. Uskomme, että rohkeus avaa jännittäviä ja menestyksekkäitä ovia tulevaisuuteen ja on voimavara muutoksen johtamisessa.

Jutellaan!

 

Valmiina aloittamaan jotain uutta ja inspiroivaa?

Me Pobulalla olemme aina halukkaita kuuntelemaan ja keskustelemaan mahdollisuuksista, jotka voivat muuttaa sekä työnhakijoiden, että yritysten tulevaisuutta. Aloitetaan yhdessä matka kohti rohkeampia ja merkityksellisempiä työelämän polkuja.

Jutellaan – se on vasta alkua!

   010 508 8300

  info@pobula.fi