Author Archives: Admin

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus: Rohkea mutta turvallinen ratkaisu, jonka aika on juuri nyt

Henkilöstövuokraus on monipuolinen työkalu, joka tarjoaa yrityksille joustavuutta, turvaa ja asiantuntemusta. Se on tehokas osa henkilöstöstrategiaa, joka vastaa moniin nykypäivän työmarkkinoiden haasteisiin. Tässä blogissa pureudumme Pobulan henkilöstövuokrauksen ytimeen: milloin henkilöstövuokrausta kannattaa harkita, mitä palvelu pitää sisällään, mitkä ovat sen hyödyt, millainen rekrytointiprosessi on, mitä henkilöstövuokraus maksaa, sekä millainen on vastuunjako käyttäjäyrityksen ja vuokraavan yrityksen välillä.

Milloin henkilöstövuokrausta kannattaa harkita?

Henkilöstövuokraus on erinomainen vaihtoehto useissa tilanteissa. Jos yrityksesi kohtaa äkillisiä tai vaihtelevia työvoimatarpeita, tarvitsee erikoisosaamista lyhytaikaiseen projektiin, haluaa ulkoistaa ja jakaa henkilöstöriskejä epävarmoina aikoina, tai haluatte testata työntekijän soveltuvuutta ennen vakituista palkkaamista, henkilöstövuokraus voi olla juuri oikea ratkaisu. Se on myös kustannustehokas vaihtoehto yrityksille, jotka pyrkivät välttämään pitkäaikaisia henkilöstösitoumuksia muuttuvassa markkinatilanteessa.

Mitä henkilöstövuokrauspalvelumme sisältää?

Henkilöstövuokrauspalvelu kattaa yleensä koko rekrytointiprosessin eli sopivien vuokratyöntekijöiden hankinnan sisältäen haastattelut, taustatarkistukset ja työsopimuksen laatimisen.

Palveluntuottaja vastaa myös työsuhteen hallinnoinnista eli työajanseurannasta, palkanlaskennasta ja -maksusta, sekä työnantajavelvoitteista kuten työterveyshuollosta ja asianmukaisista työvarusteista ja -vakuutuksista. Palveluun sisältyy myös mahdollisesti ilmenevien erilaisten työsuhdeongelmien ratkominen siten, että asiakas saa lisäarvoa tuottavaa, osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa koko asiakkuuden ajan.

Tarkoituksena on tuottaa laadukasta rekrytointi- ja henkilöstöpalvelua asiakkaan vaihtelevien tarpeiden mukaan, sekä vähentää käyttäjäyrityksen työtaakkaa ja minimoida henkilöstöriskejä, jotta asiakas voi keskittyä ydintoimintaansa.

Ota yhteyttä!

Mikä onkaan helpompaa, kuin pirauttaa tutulle yhteyshenkilölle lisätyövoimaa tarvittaessa tai olemassa olevan vuokrahenkilöstön töiden loppuessa – me hoidamme loput.

Pobulan henkilöstövuokrauksen hyödyt yrityksellesi

Henkilöstövuokrauksemme suurimpiin hyötyihin kuuluu joustavuus työvoiman suhteen, kustannustehokkuus ja riskien minimointi. Se mahdollistaa nopean reagoinnin markkinoiden muutoksiin ja työvoiman tarpeeseen ilman pitkäaikaisia tai kankeita sitoumuksia. Lisäksi pääsy laajaan osaajaverkostoon ja erikoisosaamisen saatavuus ilman pitkiä rekrytointiprosesseja ja kallista, monikanavaista työpaikkailmoittelua on merkittävä etu.

Yritykset voivat myös vähentää rekrytointiin ja henkilöstöhallintoon kuluvia resursseja – kuluja osaamista ja aikaa – merkittävästi, kun nämä vastuut siirtyvät vuokraavalle yritykselle. Esimerkiksi vuokrahenkilöstön sairauspoissaolot ovat aina meidän vastuullamme, eivätkä näin aiheuta ylimääräisiä kuluja asiakkaillemme.

Mikä onkaan helpompaa, kuin pirauttaa tutulle yhteyshenkilölle lisätyövoimaa tarvittaessa tai olemassa olevan vuokrahenkilöstön töiden loppuessa – me hoidamme loput.

Meille on tärkeää minimoida asiakkailtamme turha stressi ja kulut, sekä tehdä liiketoiminnan toteuttamisesta, kasvusta ja kehittämisestä mahdollisimman helppoa ja riskitöntä henkilöstön näkökulmasta. Ulkoista henkilöstöhuolesi meille.

Lue lisää yrityksille tarjoamista palveluistamme täältä!

Henkilöstövuokrauksen rekrytointiprosessi Pobulalla

Tarpeen määrittely:

 • Kartoitamme, millaista osaamista, kokemusta ja persoonallisuutta yrityksesi etsii.
 • Selvitämme, tarvitaanko työvoimaa lyhytaikaisesti vai pitkäaikaisesti ja millaisella aikataululla.

Ehdokkaiden etsintä:

 • Hyödynnämme laajaa ja laadukasta verkostoamme sekä monipuolisia rekrytointikanaviamme löytääksemme parhaat mahdolliset ehdokkaat.

Haastattelut ja arvioinnit:

 • Suoritamme huolelliset haastattelut ja arvioinnit valikoiduille ehdokkaille varmistaaksemme heidän sopivuutensa tehtävään.
 1.  

Taustatarkistukset ja sopivuuden arviointi:

 • Teemme tarvittavat taustatarkistukset ja arvioimme ehdokkaiden sopivuutta tarkasti.

Asiakkaan hyväksyntä:

 • Käyttäjäyritys hyväksyy aina ehdottamamme ja suosittelemamme osaajat ennen työsuhteen aloittamista, ellei akuutissa tilanteessa toivota nopeampaa prosessia.

Käytännön järjestelyt:

 • Kun sopiva ehdokas on valittu, huolehdimme kaikista käytännön järjestelyistä:
  • Työsopimuksen solmiminen.
  •  Laadukkaiden työvaatteiden toimittaminen.
  • Työsuhdeasioihin ja yrityksen käytäntöihin liittyvä opastus.

Henkilöstövuokrauksen kustannukset

Henkilöstövuokrauksen kustannukset vaihtelevat sopimuksen laajuuden, kiinteiden työnantajan sivukulujen (esim. alakohtaiset vakuutukset), rekrytoinnin haastavuuden ja työntekijän osaamistason mukaan. Hinnoittelumme on kerroinperusteista: veloitamme työntekijän palkan ja sivukulujen lisäksi sovitun kerroinperusteisen, tehtyyn vuokratyömäärään sidotun palkkion palveluistamme.

Jos esimerkiksi vuokratyöntekijän tuntipalkaksi on sovittu 15,00 € /h ja kertoimeksi on sovittu 1,8 (sis. palkan sivukulut) tarkoittaa tämä, että jokaisesta tehdystä työtunnista veloitamme käyttäjäyritystä 1,8 x 15,00 € + alv 24%. 

Kustannusrakenteemme on yksinkertainen ja läpinäkyvä ja se sisältää työntekijän palkan lisäksi aina kaikki työnantajan sivukulut, kuten vakuutukset ja työterveyden, palkanlaskennan ja palkkakuitin. Tämä mahdollistaa käyttäjäyrityksille tehokkaan ja tarkan budjetoinnin ilman yllättäviä lisäkuluja.

Kuka vastaa mistäkin? Vastuunjako käyttäjäyrityksen ja vuokraavan yrityksen välillä

Vastuunjaossa keskeistä on, että vuokraava yritys huolehtii vuokratyöntekijöiden työsuhteeseen liittyvistä juridisista ja hallinnollisista velvoitteista, kuten palkanlaskennasta ja -maksusta, verovelvoitteista, mahdollisista tilityksistä ay-liitoille, sekä vakuutuksista ja lakisääteisestä työterveyshuollosta. Käyttäjäyritys vastaa puolestaan työvuorojen suunnittelusta ja työajoista, työkohteessa työtehtävien määrittelystä ja seurannasta, työolosuhteista ja -välineistä, työturvallisuudesta sekä päivittäisestä ohjauksesta. Työvaatteista vastaa joko käyttäjäyritys tai vuokraava yritys joustavasti sopimuksen mukaan. Selkeä vastuunjako varmistaa sujuvan yhteistyön ja minimoi mahdolliset väärinkäsitykset.

Oikein hyödynnettynä henkilöstövuokraus voi olla merkittävä etu yritykselle! Henkilöstövuokrauspalvelumme tarjoaa asiakkaillemme tehokkaan ja vähäriskisen tavan hallita työvoimatarpeita joustavasti ja kustannustehokkaasti. Se on strateginen työkalu, joka tukee asiakkaidemme kasvua ja sopeutumista muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Lue lisää yrityksille tarjoamista palveluistamme täältä!

Me olemme Pobula. Rohkea rekrytointisi kumppani.

Tarjoamme räätälöityjä henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita, jotka on suunniteltu tuomaan aidosti lisäarvoa sekä asiakasyrityksillemme että työnhakijoillemme.

Pobulan toiminta perustuu syvään ymmärrykseen asiakasyritysten tarpeista ja arvoista, ja tehtävämme on yhdistää työnantajat ja työntekijät tavalla, joka edistää kestävästi molempien menestystä ja hyvinvointia.

Palvelut yrityksille Palvelut työnhakijoille

Pobulan tarina

Pobula Group Oy – arvopohjainen henkilöstöalan yritys

Pobula Group on v. 2021 perustettu henkilöstöalan yritys, jonka toimintaa on alusta asti rakennettu vahvalta arvopohjalta. Yrittäjät Hanna ja Alex kokevat, että henkilöstöala ja koko työelämä ajautuu yhä kauemmas ihmisestä ja yksilöstä tehokkuuden ja kiireen keskellä. Samaan aikaan työntekijöiden keskuudessa työelämältä odotetaan yhä useammin merkityksellisyyttä, vastuullisuutta, työhyvinvointia, joustoa ja sopivaa työn ja vapaa-ajan balanssia. Pobula on perustettu ja sitä on tähän asti kehitetty tarjoamaan ihmislähtöisiä, kestäviä henkilöstöpalveluita, joissa korostuu asiakkaan ja työnhakijan ymmärtäminen: mitä haetaan, miksi ja millä arvopohjalla.

Vaikka sama arvopohja yhdisti yrittäjiä, tulivat he kuitenkin hyvinkin erilaisista taustoista. Alexilla oli vahva tausta logistiikka-alalta niin myynninjohdosta kuin strategisesta kehittämistyöstäkin; Hannan kokemus ja näkemys pohjautuivat aiempaan henkilöstöalan esimiestyöhön ja yrittäjyyteen, henkilöstöhallinnon sekä markkinoinnin ja viestinnän tehtäviin sekä paikalliseen ja kansainväliseen hanketyöhön niin yksityisellä sektorilla kuin tutkimus- ja kehitysorganisaatioissakin. Tämä monipuolisuus on alusta asti asettanut kurssin Pobula Groupin toiminnalle ja sen kehittämiselle: ollaan avoimia, ylläpidetään matalaa kokeilukulttuuria, kehitetään ja kasvetaan rönsyillen, mutta varmasti, yhdistellään uutta ja vanhaa yli toimialarajojen ja muistetaan se ihmisyys kaiken keskellä.

Ensimmäisen vuoden jälkeen vahvaan kasvuun

Yritys toimi ensimmäisen vuoden pääasiassa Varsinais-Suomessa, alueen pieniä ja keskisuuria yrityksiä palvellen, mutta tarvetta kestäville ja arvopohjaisille henkilöstöratkaisuille tuli nopeasti myös muilta paikkakunnilta. Nykyaikana myös laadukkaiden etähenkilöstöpalveluiden tuottaminen on onneksi mahdollista, kun yhdistetään oikeat työkalut asiantuntijuuteen, laatuun, vahvoihin tavoitteisiin, yhteistyöhön ja ihmiskeskeiseen arvoperustaan. Palveluina on tarjottu alusta alkaen joustavaa, ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä henkilöstövuokrausta sekä suorahakuja.

Toisena toimintavuotena Pobula laajensi toimintaansa Savoon, samalla kun Turun tiimiä vahvistettiin. Kasvava tiimi ja vahvasti korostuvat tiimin sisäiset etäyhteydet haastoivat Pobulaa kehittämään toimintaansa ja prosessejaan tehokkaammiksi ja yhdenmukaisemmiksi. Näitä kehitystoimia on toteutettu yhteistyössä koko tiimin kanssa vuoden 2023 jälkimmäisen puoliskon aikana. Syksyllä 2023 tiimi koki myös, että Pobula kaipaa brändiuudistusta, jotta voimme yhä paremmin viestiä Pobulan arvopohjasta, tavoista tehdä ja tuottaa palveluita. Brändiuudistusta on toteutettu syksystä aina tähän päivään saakka. Nämä uudistukset ovat tuoneet raikkaita tuulia toimintaamme ja kannustaneet yritystämme laajentamaan toimintaansa edelleen. Loppuvuodesta 2023 aloimme tutkailemaan pääkaupunkiseutua markkina-alueena, ja vuosi 2024 alkaakin Pobulan laajentumisella pääkaupunkiseudulle!
 
Palveluina on tarjottu alusta alkaen joustavaa, ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä henkilöstövuokrausta sekä suorahakuja.
 

Palveluina on tarjottu alusta alkaen joustavaa, ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä henkilöstövuokrausta sekä suorahakuja.

Rohkea rekrytointi, ihminen edellä

Vuoden 2024 tuoreen brändiuudistuksen myötä Pobulan liiketoiminnassa päätään nostaa rohkeus. Epävarmuuden värittämä aika, jota elämme, on haastavaa niin yksilöille kuin yrityksillekin, mutta haasteissa piilee aina myös niitä parhaimpia mahdollisuuksia.Epävarmuus ja tietämättömyys tulevasta haastaa meitä tekemään uudella tavalla, ottamaan riskejä ja muuttumaan. Epävarmuus haastaa meitä tekemään yhdessä, luottamaan toisiimme ja olemaan rohkeita! Työmarkkinoilla velloo edelleen vahvasti kohtaanto-ongelma. Tilannetta ei kukaan lähde yksin purkamaan, mutta se, mitä me voimme ja aiomme tehdä, on olla rohkeita ja kannustaa niin yrityksiä kuin työnhakijoitakin olemaan rohkeita.
 
Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma, mutta rohkeus tuo valoa pimeään ja valo avaa tietä aina hivenen eteenpäin. Yksilöiden menestyksekkäät uratarinat, pienet ja isot, alalla kuin alalla, sekä yritysten hienot kasvutarinat ovat aina sarja rohkeita askelia pimeydessä. Rohkeudella, laadulla ja ihmiskeskeisyydellä me Pobulalla pyrimme kasvattamaan ja kehittämään toimintaamme myös tänä vuonna. Tavoitteena on kasvun myötä kasvattaa myös upeaa tiimiämme, panostaa markkinointiin ja näkyvyyteen, sekä saada aikaan mahdollisimman monta onnistunutta rekrytointia ja toteutunutta uraunelmaa.

Työharjoittelu Pobulassa

Työharjoittelu Pobulassa

Terve kaikille! Olen Tetiana. Olen Ukrainasta Suomeen muuttanut taiteilija. Tällä hetkellä asun Turussa, ja opiskelen suomen kieltä. Joulukuussa minulla oli työharjoittelu Pobulassa, ja tässä blogissa kerron kokemuksistani, mitä uutta opin, mikä minua inspiroi, ja millaista oli työskennellä suomalaisten kanssa. Mutta aloitetaan alusta!

Työharjoittelupaikan löytämisen vaikeus

Alussa minulla oli paljon stressiä harjoitteluun liittyen: ”Miten selviän tästä, ymmärtävätkö suomalaiset minua, tai mistä löydän yrityksen, jossa teen harjoitteluni”. Pelkäsin aloittaa jotain uutta, minulle uudessa maassa. Mutta mielestäni se on normaali tunne, kun astut pois mukavuusalueeltasi.

Minua neuvottiin soittamaan Pobulaan, ja kuten voin tänään sanoa, se oli paras päätös! Pobula on ainutlaatuinen yritys, joka on toiminut 2 vuotta ja auttaa muita löytämään töitä.

Miksi se on ainutlaatuinen?

– He huomioivat jokaisen haastatteluun tulevan yksilöllisesti

– He näkevät erilaisia tilanteita monipuolisesti

– Heillä on positiivisin ilmapiiri

Pelkäsin aloittaa jotain uutta, minulle uudessa maassa. Mutta mielestäni se on normaali tunne, kun astut pois mukavuusalueeltasi.

Muistan kun tulin haastatteluun ja minua tervehti hymyilevä nainen Hanna, josta huokui ystävällisyyttä ja positiivisuutta. Hanna on toinen Pobulan yrittäjistä ja hän oli erittäin ystävällinen minulle. Haastattelussa kysyin häneltä jos on mahdollista tehdä mahdollisimman monipuolista työtä harjoittelun aikana, koska olen kiinnostunut uuden oppimisesta. Hän kehitti minulle erityisen ohjelman, jossa opin jotain uutta itselleni maanantaista perjantaihin. Mistä olen äärettömän kiitollinen! Näin tajusin, että ihmiset Pobulassa osaavat kuunnella muita, ja se on erittäin siistiä.

Tämän ansiosta opin työskentelemään nettisivujen ja esitysten suunnitteluohjelmissa, laskemaan työtunteja ja avustamaan muissa hallinnollissa tehtävissä. Tutustuin moniin Suomessa toimiviin yrityksiin, kirjoitin monia sähköposteja suomeksi ja puhuin suomea toimistolla.

Ensimmäinen harjoitusviikko todellakin oli vaikea, koska alkoi erilainen elämänrytmi ja olin vain suomen kielen ympäristössä. Vaikka se aiheutti stressiä, pysyin positiivisena lepäämällä illalla, kuuntelin mukavaa musiikkia, kävin saunassa (luulen että tämä on suomalaisten suosituin harrastus) ja yritin vain hengittää rauhallisesti. Mutta miellyttävintä oli, että Pobulan toimistossa työskentelevä tiimi on erittäin ystävällinen, he auttoivat minua kaikessa, heillä oli halu opettaa minulle jotain uutta, ja kärsivällisyyttä toistaa, jos en ymmärtänyt jotain. Se inspiroi minua. Näin millaisia ihmisiä ympärilläni oli ja halusin tehdä työni entistä paremmin ja entistä nopeammin.

Uskalla yrittää ja aloittaa

Haluan myös antaa neuvoja kaikille, jotka haluavat aloittaa jotain uutta elämässään, mutta pelkäävät, että jokin ei onnistu: kannattaa yrittää! On vain yksi elämä! Usko itseesi ja ole rohkea! Jos etsit työtä, käy Pobulan toimistolla! Minulle se oli uuden ja ihanan alku!

Työharjoitteluni kesti vain 4 viikkoa, mutta nyt jatkan suomen opiskelua koulussa ja jatkan osa-aikaisesti työskentelyä myös Pobulan kanssa. Ja tiedän yhden asian, jos en olisi yrittänyt avautua jollekin uudelle enkä olisi ollut rohkea, olisiko minulla ollut kaikkia elämääni tulleita mahdollisuuksia?

Tetiana suoritti Pobulan Turun toimistolla neliviikkoisen työharjoittelunsa joulukuussa. Hän oli aivan mielettömän tehokas ja nopea oppija. Ennen kaikkea hän oli myös ihanan energinen ja räiskyvä valopilkku pimeän talvikauden keskellä. Hänestä tuli nopeasti osa tiimiämme. Iloksemme saimme hänestä myös vuodelle 2024 vakituisemman tiimin jäsenen hänen jatkaessa osa-aikaisena hallinnon assistenttina Turun toimistollamme. 
 
 • Hanna Takala, Tetianan harjoitteluohjaaja ja esihenkilö / Pobula Group Oy

Моя практика в Фінляндії

Привіт всім. Я Тетяна, співачка, яка переїхала з України в Фінляндію. Зараз живу в Турку та вивчаю фінську мову. В грудні я проходила стажування в компанії «Побула» і в цьому блозі я розповім вам про свій досвід, про те, чого я навчилась, що мене надихало та як було працювати у фінській компанії. Але давайте почнемо з самого початку!

Я переїхала до Фінляндії в 2022 році. Деякий час працювала співачкою на шведському кораблі. Почала вивчати фінську мову в травні 2023 року. Під час навчання в школі мені сказали, що в грудні розпочнеться стажування у фінських компаніях, де я познайомлюсь з роботою в Фінляндії та зможу більше практикувати мову. Тому мені довелося знайти місце, де я змогла б пройти місячне стажування. Чи важка для мене фінська мова? Так, тому що вона дуже відрізняється від моєї рідної мови. Але хочу сказати, що я все одно люблю фінську.

На початку у мене був сильний стрес, пов’язаний із стажуванням: «як я з цим впораюсь, чи будуть розуміти мене фіни і де знайти компанію в якій я буду проходити стажування». Я боялася починати щось нове в новій для мене країні. Але я вважаю, що це нормальне відчуття, коли ти виходиш із зони комфорту.

Мені порадили зателефонувати в компанію «Побула», і як я сьогодні можу сказати, це було найкраще рішення. «Побула» – унікальна компанія, яка працює вже 2 роки допомагаючи іншим знайти роботу. Чому унікальна?

– Враховують кожного індивідуально, хто приходить на співбесіду

– Вони бачать різні ситуації по-різному

– У них найпозитивніша атмосфера

Я памʼятаю, як прийшла на співбесіду і мене зустріла усміхнена дівчина, Ганна, яка випромінювала доброзичливість і позитив. Ганна – другий засновник компанії і вона була дуже привітна до мене. На співбесіді я запитала в неї, чи можна, щоб я під час стажування виконувала якомога  більше різноманітної роботи, тому що мені цікаво навчатися чомусь новому. Ганна розробила для мене спеціальну програму, де з понеділка по пʼятницю я дізнавалася щось нове для себе. За що я безмежно вдячна! Так я зрозуміла, що в «Побула» вміють слухати інших, і це дуже круто. Завдяки цьому я навчилася працювати в програмах для дизайну веб сайтів і презентацій, рахувати робочі години та допомагати іншим з адміністративними завданнями. Я познайомилась з багатьма компаніями, які працюють у Фінляндії, написала багато електронних листів фінською та розмовляла фінською в офісі.

Перший тиждень стажування був справді важким, тому що почався інший ритм життя і я була в середовищі, де звучала тільки фінська мова. Незважаючи на те, що це викликало стрес, я залишалась позитивною, відпочиваючи ввечері, слухаючи приємну музику, ходила у сауну (думаю це найпопулярніше хобі фінів) і просто намагалась дихати спокійно. Але найприємнішим було те, що в офісі працює надзвичайно дружній колектив. Вони допомагали мені в усьому, в них було бажання навчити мене чомусь новому і вони терпляче повторювали мені знову те, що я не розуміла. Саме це мене і надихало, тому що я побачила які неймовірні люди мене оточують і хотіла виконувати свою роботу ще краще та швидше.

Також хочу дати пораду всім, хто хоче почати щось нове в своєму житті, але боїться, що щось не вийде: спробувати варто! Життя одне! Вірте в себе і будьте сміливими! Якщо ви шукаєте роботу – завітайте до офісу «Побула»! Для мене це був початок чогось нового і чудового.

Моє стажування тривало лише 4 тижні, але зараз я продовжую вивчати фінську мову в школі та продовжую працювати неповний робочий день з «Побула». Я знаю одне: якби я не намагалася відкрити себе чомусь новому і не була сміливою, чи мала би я всі можливості, які відкрилися мені?

Suorahaku

Suorahaut – kestäviä täsmäiskuja vahvalla arvopohjalla

Henkilöstöpalvelut kuten henkilöstövuokraus tai head hunting ovat varmasti monelle entuudestaan tuttuja.  Ehkä olet joskus hyödyntänytkin näitä palveluita jonkin alan toimijan tuottamana,sillä hyviä kumppanivaihtoehtoja riittää joka lähtöön! Tutustutaan tässä blogijutussa suorahakupalvelun näkökulmasta paremminkin siihen, että MITEN me Pobulalla teemme, kuin siihen, että mitä me teemme. Haluamme korostaa henkilöstöpalveluissamme erityisesti joustavuutta, räätälöitävyyttä, ratkaisukeskeisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä, jotka ovat toimintamme lähtökohtia. Homman pitää sujua helposti, kivasti ja tietenkin tehokkaasti.Meillä suorahaku eli suuren maailman mukaan head hunting – tähtää sopivimpien osaajien ja parhaimpien tyyppien löytämiseen kiinnostaviin tiimeihin ja hyville työnantajille kaikilla toimialoilla. Alkuvaiheessa meille on tärkeää ymmärtää ja fiilistellä, millaiseen työpaikkaan, työyhteisöön ja työkulttuuriin osaajaa haemme, ja millaisia odotuksia ja tavoitteita teillä uudelle tiimin jäsenelle on. Mitä realistisempi kuva meillä on, sen paremmat edellytyksemme ovat oikeasti onnistuneeseen rekrytointiin.Suorahaussa korostuu yhteistyön voima – asiakkaan tarpeista ratkaisuihin

Joskus asiakkaalla voi olla haastavakin henkilöstötilanne tai esimerkiksi kova muutos- tai kasvuvaihde päällä, ja näistä on hyvä keskustella, jotta voimme oikeasti pohtia kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Tavoitteena on, ettei hyvä rekrytointi mene hukkaan. Joskus huippuideat syntyvät kevyellä sparrailulla tai pidemmän aikavälin syventyvän yhteistyön myötä, joskus päädytään laajempaan kehittämistyöhön konsultointipalveluitamme hyödyntäen. Voit kysyä näistä lisää meiltä! 

Kun yhteinen kurssi ja tavoitteet ovat selvät, lähdemme kartoittamaan niitä parhaimpia osaajia ja tyyppejä teille. Tilanteesta riippuen teemme paikan täyttämiseksi työpaikkailmoituksen ja markkinoimme avointa positiota laajoissa kanavissamme ja verkostoissamme – sovitun mukaisesti joko asiakkaan nimellä tai anonyymisti. Vaihtoehtoisesti oikea osaaja voi löytyä suoraan verkostoistamme ja aktiivisesta, monipuolisesta ja esiseulotusta osaajakannastamme.

Kaikki lähtee teidän ja meidän välisestä luottamuksesta sekä yhteisestä päämäärästä.

Osaajien valintaprosessi

Haastattelemme, ja käymme alustavia keskusteluja potentiaalisimpien osaajien kanssa, minkä jälkeen toimitamme asiakkaalle ennakkotiedot sopivimmiksi tunnistetuista henkilöistä. Asiakas päättää näiden tietojen pohjalta, haluaako kutsua kandidaatteja sisäiseen jatkohaastatteluun. Suorahaku toteutuu, mikäli joku suosittelemistamme henkilöistä työllistyy asiakkaallemme. Ennen tätä toivottua lopputulosta toimimme tarpeen mukaan vielä neuvottelujen tukena työsuhteesta sovittaessa. Kuljemme matkassa taustalla mukana vielä ensimmäisen työkuukauden ajan, ja varmistamme, että kaikki sujuu odotusten mukaan.

Suorahaku – Riskitön tapa saada aidosti sopiva työntekijä töihin

Laskutamme asiakkaalta rekrytointipalkkion vain maaliin asti menneistä suorarekrytoinneista, ellei toisin ole asiakaskohtaisesti sovittu. Tämä palvelu on asiakkaan näkökulmasta mukavan riskitön ja helppo tapa kasvattaa tiimiä kestävästi. Meistä suorahaku on aina jännittävä prosessi, jossa opimme itsekin aina paljon uutta ja pääsemme tutustumaan moniin huippuosaajiin astetta syvemmin.

Pobulan suorahaku – tiesitkö näistä mahdollisuuksista?

Asiakkaan toivoessa suorahakupalvelu voidaan toteuttaa toimestamme myös niin, että hoidamme vain suorahaun alkupään eli työpaikkailmoittelun ja esikarsinnat, minkä jälkeen asiakas jatkaa rekrytointiprosessin loppuosan itse. 

Joskus asiantuntijuuttamme halutaan taas hyödyntää rekrytoinnin loppupäässä, jolloin asiakas on hoitanut työpaikkailmoittelun ja esikarsinnat itse, mutta kaipaa ulkopuolisen konsultin osaamista loppukarsinnassa, -haastatteluissa ja -valinnassa. Näiden suorahakupalveluiden hinnoittelusta sovitaan aina tapauskohtaisesti. 

Meille tärkeintä on, että voimme palvella asiakaslähtöisesti ja tuottaa lisäarvoa juuri niissä asioissa, joissa sitä eniten tarvitaan! Täältä pääset ottamaan meihin yhteyttä.

Tämän vuoksi me Pobulalla olemme ihastuneita suorahakuun

 • Tällainen syvärekrytointi mahdollista kestävien ja todellisten mätchien syntymisen
 •  Jokainen keissi on omanlaisensa, kaikki lähtee asiakkaan tarpeista
 • Pääsemme kurkistamaan erilaisten yritysten maailmaan ja ratkomaan heidän haasteitaan sekä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia yhdessä rohkeiden yrittäjien ja esimiesten kanssa
 • Onnistuneessa rekryssä kaikki voittaa: asiakas saa loisto-osaajan tiimiinsä, joku huikea tyyppi ja taitaja saa uuden avauksen uralleen ja me saamme ansaitun palkkion hyvästä työstä
 • Pääsemme verkostoitumaan kivojen ja kiinnostavien ihmisten kanssa
 • Pääsemme auttamaan hienoja yrityksiä kasvussa ja kehittymisessä
 • Suorahauissa on aina jotain ihanan kutittavaa jännitystä mukana
 • Pääsemme haastamaan itseämme ihmistuntijoina, liiketoiminnan kehittäjinä sekä asiakaspalvelijoina
 • Voima pala palata tehdä työelämästä parempaa

Pobulan suorahakupalvelu sopii yrityksellenne, jos:

 • Haette uutta pysyvää osaajaa tiimiinne ja työyhteisöönne
 •   Pyritte kasvattamaan tiimiänne tai rekrytoimaan uuden osaajan vanhan tilalle
 • Toivotte ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä ja kokemusta rekrytointiin
 • Haluatte lisänäkyvyyttä avoimelle työpaikallenne sekä laajentaa rekrytointiverkostojanne, tai toivotte vaihtoehtoisesti rekrytointiprosessin toteuttamista anonyymisti
 • Haluatte keskittää resurssinne omaan ydintoimintaanne ja säästää rekrytointiin kuluvia resursseja
 • Haluatte maksaa vain onnistuneesta, maaliin asti menneestä rekrytointipalvelusta ilman turhia kuluja, ja investoida
 • Olette valmiita investoimaan haetusta osaajasta, positiosta ja toimialasta riippuen 1-2 kuukauden palkan onnistuneesta rekrytoinnista
ota yhteyttä